Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Ilość rekordów w bazie

1750
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
ID248 MNiSW
Sebastian Skuza Podsekretarz Stanu MNiSW III kwartał 2019 r. Więcej
RD553 MRPiPS
Krzysztof Michałkiewicz Sekretarz Stanu MRPiPS III kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 27 września 2019 r. w trybie obiegowym Więcej
UD568 KPRM
Jacek Sasin Wiceprezes Rady Ministrów KPRM III kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 29 sierpnia 2019 r. w trybie obiegowym Więcej
RD551
Henryk Kowalczyk Minister Środowiska III kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 23 września 2019 r. w trybie obiegowym Więcej
RD552
Henryk Kowalczyk Minister Środowiska III kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 23 września 2019 r. w trybie obiegowym Więcej
ID247 Minister - członek RM, Szef KPRM
Michał Dworczyk Minister – członek Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Minister - członek RM, Szef KPRM III kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 22 października 2019 r. Więcej
RD550 MRiRW
Rafał Romanowski Podsekretarz Stanu MRiRW III kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 6 września 2019 r. w trybie obiegowym Więcej
ID246 MRiRW
Rafał Romanowski Podsekretarz Stanu MRiRW III kwartał 2019 r.- ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 6 września 2019 r. w trybie obiegowym Więcej
RD549 Pełnomocnik Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego
Mikołaj Wild Pełnomocnik Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego Pełnomocnik Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego III kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 24 września 2019 r. w trybie obiegowym Więcej
UC162 MS
Łukasz Piebiak Podsekretarz Stanu MS III kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 10 września 2019 r. Więcej

do góry