Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Ilość rekordów w bazie

1750
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
RD563
Prezes Państwowej Agencji Atomistyki
Henryk Kowalczyk Minister Środowiska IV kwartał 2019 r. Więcej
RD561
Prezes Państwowej Agencji Atomistyki
Henryk Kowalczyk Minister Środowiska IV kwartał 2019 r. Więcej
RD562
Prezes Państwowej Agencji Atomistyki
Henryk Kowalczyk Minister Środowiska IV kwartał 2019 r. Więcej
RD558
Prezes Państwowej Agencji Atomistyki
Henryk Kowalczyk Minister Środowiska IV kwartał 2019 r. Więcej
RD557 MRiRW
Rafał Romanowski Podsekretarz Stanu MRiRW III kwartał 2019 r. Więcej
RD556 MZ
Sławomir Gadomski Podsekretarz Stanu MZ III kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 17 października 2019 r. w trybie obiegowym Więcej
UD572 MRiRW
Jan Krzysztof Ardanowski Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi MRiRW III kwartał 2019 r. Więcej
ID262 MZ
Sławomir Gadomski Podsekretarz Stanu MZ IV kwartał 2019 r. Więcej
ID260 MZ
Sławomir Gadomski Podsekretarz Stanu MZ IV kwartał 2019 r. Więcej
ID258 MZ
Sławomir Gadomski Podsekretarz Stanu MZ IV kwartał 2019 r. Więcej

do góry