Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Ilość rekordów w bazie

1750
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
RD519 MSWiA
Jarosław Zieliński Sekretarz Stanu MSWiA III kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 7 października 2019 r. w trybie obiegowym Więcej
UD542 MSWiA
Jarosław Zieliński Sekretarz Stanu MSWiA III kwartał 2019 r. Więcej
UD541 MSWiA
Jarosław Zieliński Sekretarz Stanu MSWiA II kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY RM przyjęła 2 lipca 2019 r. z autopoprawką Więcej
UD540 KPRM
Michał Dworczyk Minister - Członek Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów KPRM III kwartał 2019 r. Więcej
UD539 MIiR
Małgorzata Jarosińska-Jedynak Podsekretarz Stanu MIiR III kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 6 listopada 2019 r. z autopoprawką Więcej
RD518 MEN
Marzena Machałek Sekretarz Stanu MEN II kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY RM przyjęła 6 czerwca 2019 r. Więcej
ID236 MEN
Marzena Machałek Sekretarz Stanu MEN II kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY RM przyjęła 6 czerwca 2019 r. Więcej
UD538 MS
Łukasz Piebiak Podsekretarz Stanu MS III kwartał 2019 r. Więcej
RD517 MS
Patryk Jaki Sekretarz Stanu MS III kwartał 2019 r. ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 2 października 2019 r. w trybie obiegowym Więcej
UD537 Przewodniczący Komitetu Społecznego Rady Ministrów
Rzecznik Praw Pacjenta
Piotr Gliński Wiceprezes Rady Ministrów, Przewodniczący Komitetu Społecznego Rady Ministrów Przewodniczący Komitetu Społecznego Rady Ministrów III kwartał 2019 r. Więcej

do góry