Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Ilość rekordów w bazie

1750
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
RD527 Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Mariusz Haładyj Prezes Prokuratorii Generalnej RP Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej III kwartał 2019 r. Więcej
UC158 MF
Tadeusz Kościński Podsekretarz Stanu MF III kwartał 2019 r. Więcej
UD547 MI
Andrzej Adamczyk Minister Infrastruktury MI III kwartał 2019 r. - WYCOFANY Więcej
UD548 MIiR
Artur Soboń Sekretarz Stanu MIiR III kwartał 2019 r. Więcej
UD546 MI
Andrzej Adamczyk Minister Infrastruktury MI III kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 4 września 2019 r. w trybie obiegowym Więcej
UD545 MF
Leszek Skiba Podsekretarz Stanu MF II kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 25 czerwca 2019 r. Więcej
ID240 MZ
Sławomir Gadomski Podsekretarz Stanu MZ II kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY RM przyjęła 18 czerwca 2019 r. z autopoprawką Więcej
ID239 MIiR
Artur Soboń Sekretarz Stanu MIiR III/IV kwartał 2019 r. Więcej
RD525 GUS
Dominik Rozkrut Prezes Głównego Urzędu Statystycznego GUS IV kwartał 2019 r. Więcej
UD544 MS
Łukasz Piebiak Podsekretarz Stanu MS III kwartał 2019 r. Więcej

do góry