Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Ilość rekordów w bazie

1750
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
RD539 MRPiPS
Marcin Zieleniecki Podsekretarz Stanu MRPiPS III kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 19 lipca 2019 r. w trybie obiegowym Więcej
RD536 KPRM
Michał Dworczyk Minister - Członek Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów KPRM III kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 21 października 2019 r. w trybie obiegowym Więcej
RD537 MF
Piotr Walczak Sekretarz Stanu MF III kwartał 2019 r. Więcej
UD562 MZ
Maciej Miłkowski Podsekretarz Stanu MZ III kwartał 2019 r. Więcej
RD535 MSWiA
Sylwester Tułajew Sekretarz Stanu MSWiA III kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 17 września 2019 r. w trybie obiegowym Więcej
RD534 MIiR
Jerzy Kwieciński Minister Inwestycji i Rozwoju MIiR III kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 12 lipca 2019 r. w trybie obiegowym Więcej
RD532 MSWiA
Paweł Szefernaker Sekretarz Stanu MSWiA III kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 26 lipca 2019 r. w trybie obiegowym Więcej
RD533 MI
Rafał Weber Sekretarz Stanu MI III kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 26 lipca 2019 r. w trybie obiegowym Więcej
UD561 MRiRW
Tadeusz Romańczuk Sekretarz Stanu MRiRW III kwartał 2019 r. Więcej
RD531 MSWiA
Elżbieta Witek Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji MSWiA III kwartał 2019 r. Więcej

do góry