Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Ilość rekordów w bazie

1750
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
ID242 MEN
Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu MEN III kwartał 2019 r. Więcej
RD542 MZ
Łukasz Szumowski Minister Zdrowia MZ III kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 31 lipca 2019 r. w trybie obiegowym Więcej
ID241 MRPiPS
Stanisław Szwed Sekretarz Stanu MRPiPS III kwartał 2019 r. Więcej
RD541 MPiT
Jadwiga Emilewicz Minister Przedsiębiorczości i Technologii MPiT III kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 31 lipca 2019 r. w trybie obiegowym Więcej
UD566 MF
Tadeusz Kościński Podsekretarz Stanu MF III kwartał 2019 r. Więcej
UD565 MF
Tadeusz Kościński Podsekretarz Stanu MF III kwartał 2019 r. Więcej
RD540 MIiR
Artur Soboń Sekretarz Stanu MIiR III kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 23 października 2019 r. w trybie obiegowym Więcej
UD563 MF
Tadeusz Kościński Podsekretarz Stanu MF III kwartał 2019 r. Więcej
UD564 MI
Rafał Weber Sekretarz Stanu MI III kwartał 2019 r. Więcej
RD538 MF
Piotr Walczak Sekretarz Stanu MF III kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 31 października 2019 r. w trybie obiegowym Więcej

do góry