Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

558
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
ID59 Dyrektor RCB
Marek Kubiak Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Dyrektor RCB II kwartał 2020 r. ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 13 sierpnia 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
RD155 Dyrektor RCB
Marek Kubiak Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Dyrektor RCB II/III kwartał 2020 r. ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 31 sierpnia 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
ID58 MI
Andrzej Bittel Sekretarz Stanu MI IV kwartał 2020 r. Więcej
ID57 MI
Andrzej Adamczyk Minister Infrastruktury MI II kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 16 czerwca 2020 r. Więcej
RD154 MF
Tadeusz Kościński Minister Finansów MF III kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 14 września 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
RD153 MI
Marcin Horała Sekretarz Stanu MI II kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 5 czerwca 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
UD98 Prezes GUS
Dominik Rozkrut Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Prezes GUS II kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 17 lipca 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
RD152 MZ
Janusz Cieszyński Podsekretarz Stanu MZ II kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 3 czerwca 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
RD150 MZ
Janusz Cieszyński Podsekretarz Stanu MZ II kwartał 2020 r. ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 29 maja 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
RD151 MZ
Janusz Cieszyński Podsekretarz Stanu MZ II kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 30 maja 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
ID56 MSPORT
Danuta Dmowska-Andrzejuk Minister Sportu MSPORT II/III kwartał 2020 r. ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 21 września 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
ID55 MFiPR
Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej MFiPR IV kwartał 2020 r. Więcej
ID54 MKiDN
Piotr Gliński Wiceprezes Rady Ministrów Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego MKiDN III kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 28 września 2020 r. w trybie obiegowym z autopoprawką Więcej
RD149 Prezes UOKiK
Tomasz Chróstny Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes UOKiK II kwartał 2020 r. ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 27 lipca 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
UD97 MEN
Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu MEN III kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 1 października 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
UD96 MSWiA
Maciej Wąsik Sekretarz Stanu MSWiA IV kwartał 2020 r. Więcej
UC31 MS
Marcin Romanowski Podsekretarz Stanu MS III kwartał 2020 r. Więcej
UD95 MS
Michał Wójcik Sekretarz Stanu MS III kwartał 2020 r. Więcej
RD147 MGMiŻŚ
Marek Gróbarczyk Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej MGMiŻŚ II kwartał 2020 r. ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 1 września 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
RD148 MF
Magdalena Rzeczkowska Sekretarz Stanu MF II kwartał 2020 r. ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 26 sierpnia 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
ID53 MF
Magdalena Rzeczkowska Sekretarz Stanu MF II kwartał 2020 r. WYCOFANY Więcej
RD146 MZ
Waldemar Kraska Sekretarz Stanu MZ III kwartał 2020 r. Więcej
RD144 MGMiŻŚ
Marek Gróbarczyk Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej MGMiŻŚ III kwartał 2020 r. Więcej
RD145 MS
Michał Wójcik Sekretarz Stanu MS III kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 9 października 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
UD94 MI
Rafał Weber Sekretarz Stanu MI III kwartał 2020 r. Więcej
UD93 MGMiŻŚ
Marek Gróbarczyk Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej MGMiŻŚ III kwartał 2020 r. Więcej
RD142 MI
Marcin Horała Sekretarz Stanu MI II kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 4 czerwca 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
RD143 MRiRW
Jan Białkowski Podsekretarz Stanu MRiRW II kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 26 czerwca 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
RD141 MSWiA
Maciej Wąsik Sekretarz Stanu MSWiA II kwartał 2020 r. ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 18 września 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
RD140 MZ
Janusz Cieszyński Podsekretarz Stanu MZ II kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 21 maja 2020 r. w w trybie obiegowym Więcej
RD139 MI
Marcin Horała Sekretarz Stanu MI II kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 21 maja 2020 r. w w trybie obiegowym Więcej
RD138 MRiRW
Jan Krzysztof Ardanowski Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi MRiRW II kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 27 maja 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
UD92 MF
Piotr Patkowski Podsekretarz Stanu MF II kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 25 maja 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
ID52 MI
Andrzej Bittel Sekretarz Stanu MI II kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 4 czerwca 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
RD137 Prezes GUS
Dominik Rozkrut Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Prezes GUS III kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 25 września 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
UD90 MR
Robert Krzysztof Nowicki Podsekretarz Stanu MR III kwartał 2020 r. Więcej
UC30 MS
Marcin Romanowski Podsekretarz Stanu MS III kwartał 2020 r. Więcej
UD91 MR
Robert Krzysztof Nowicki Podsekretarz Stanu MR III kwartał 2020 r. Więcej
RD136 MR
Robert Nowicki Podsekretarz Stanu MR III kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 24 września 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
ID51 Minister - członek RM, Szef KPRM
Michał Dworczyk Minister – Członek Rady Ministrów Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Minister - członek RM, Szef KPRM II kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 7 maja 2020 r. w trybie obiegowym Więcej

do góry