Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

436
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UD71 KPRM
Michał Dworczyk Minister - Członek Rady Ministrów, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów KPRM I kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 1 marca 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
ID29 MRiRW
Jan Białkowski Podsekretarz Stanu MRiRW I kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 3 marca 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
RD92 MRiRW
Jan Białkowski Podsekretarz Stanu MRiRW I kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 5 marca 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
ID28 MR
Marek Niedużak Podsekretarz Stanu MR II kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 28 kwietnia 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
UD70 MRPiPS
Barbara Socha Podsekretarz Stanu MRPiPS II kwartał 2020 r. Więcej
RD95 MK
Prezes Państwowej Agencji Atomistyki
Michał Kurtyka Minister Klimatu MK III kwartał 2020 r. Więcej
ID27 MSPORT
Danuta Dmowska-Andrzejuk Minister Sportu MSPORT II kwartał 2020 r. Więcej
RD94 Prezes GUS
Dominik Rozkrut Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Prezes GUS I kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 27 marca 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
ID26 MFiPR
Grzegorz Puda Sekretarz Stanu MFiPR I kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 27 marca 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
RD93 MS
Michał Wójcik Sekretarz Stanu MS I kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 3 kwietnia 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
UC23 MF
Piotr Nowak Podsekretarz Stanu MF III kwartał 2020 r. Więcej
RD89 MRPiPS
Marlena Maląg Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej MRPiPS II kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 4 czerwca 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
RD91 MAP
Maciej Małecki Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych MAP I kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 16 kwietnia 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
UC25 MRiRW
Szymon Giżyński Sekretarz Stanu MRiRW II kwartał 2020 r. ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 13 lipca 2020 r. Więcej
RD90 MSWiA
Maciej Wąsik Sekretarz Stanu MSWiA II kwartał 2020 r. Więcej
UC24 MF
Piotr Dziedzic Podsekretarz Stanu MF II kwartał 2020 r. Więcej
RD88 MAP
Jacek Sasin Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów Państwowych MAP II kwartał 2020 r. - WYCOFANY Więcej
UD69 MI
Andrzej Adamczyk Minister Infrastruktury MI II kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 13 marca 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
UD68 MC
Marek Zagórski Minister Cyfryzacji MC II kwartał 2020 r. Więcej
RD87 Minister - członek RM, Szef KPRM
Michał Dworczyk, Minister – Członek Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Minister - członek RM, Szef KPRM I kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 5 marca 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
UA4 MRPiPS
Stanisław Szwed Sekretarz Stanu MRPiPS I kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 25 lutego 2020 r. z autopoprawką Więcej
RD86 MF
Tomasz Słaboszowski Podsekretarz Stanu MF I kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 14 kwietnia 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
RC7 MR
Prezes Głównego Urzędu Miar
Radosław Wiśniewski Prezes Głównego Urzędu Miar MR II kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 5 czerwca 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
UD67 MFiPR
Anna Gembicka Sekretarz Stanu MFiPR I kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 7 kwietnia 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
RC6 MK
Prezes Państwowej Agencji Atomistyki
Michał Kurtyka Minister Klimatu MK III kwartał 2020 r. Więcej
RD84 MK
Prezes Państwowej Agencji Atomistyki
Michał Kurtyka Minister Klimatu MK III kwartał 2020 r. Więcej
RD85 Prezes GUS
Dominik Rozkrut Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Prezes GUS I kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 23 kwietnia 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
RD83 MK
Prezes Państwowej Agencji Atomistyki
Michał Kurtyka Minister Klimatu MK III kwartał 2020 r. Więcej
RD82 MK
Prezes Państwowej Agencji Atomistyki
Michał Kurtyka Minister Klimatu MK III kwartał 2020 r. Więcej
RD81 MK
Prezes Państwowej Agencji Atomistyki
Michał Kurtyka Minister Klimatu MK III kwartał 2020 r. Więcej
RD80 MK
Prezes Państwowej Agencji Atomistyki
Michał Kurtyka Minister Klimatu MK III kwartał 2020 r. Więcej
RD79 MK
Prezes Państwowej Agencji Atomistyki
Michał Kurtyka Minister Klimatu MK III kwartał 2020 r. Więcej
UD66 MSWiA
Maciej Wąsik Sekretarz Stanu MSWiA II kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 9 czerwca 2020 r. Więcej
ID25 MI
Rafał Weber Sekretarz Stanu MI I kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 9 marca 2020 r. w trybie obiegowym  Więcej
UD64 MAP
Jacek Sasin Minister Aktywów Państwowych MAP I kwartał 2020 r. Więcej
RD78 Prezes GUS
Dominik Rozkrut Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Prezes GUS II kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 24 kwietnia 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
UD65 MI
Andrzej Bittel Sekretarz Stanu MI II kwartał 2020 r. Więcej
UD63 MRiRW
Jan Krzysztof Ardanowski Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi MRiRW II kwartał 2020 r. Więcej
UD61 MS
Marcin Warchoł Sekretarz Stanu MS III kwartał 2020 r. Więcej
UD62 MRPiPS
Barbara Socha Podsekretarz Stanu MRPiPS II kwartał 2020 r. Więcej

do góry