Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

558
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
ID68 MEN
Dariusz Piontkowski Minister Edukacji Narodowej MEN III kwartał 2020 r. Więcej
UD109 MAP
Jacek Sasin Minister Aktywów Państwowych MAP III kwartał 2020 r. Więcej
RD168 MI
Marcin Horała Sekretarz Stanu MI III kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 14 lipca 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
ID67 MRiRW
Ryszard Kamiński Podsekretarz Stanu MRiRW III kwartał 2020 r. ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 27 lipca 2020 r. z autopoprawkami Więcej
RD167 MRiRW
Ryszard Kamiński Podsekretarz Stanu MRiRW III kwartał 2020 r. ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 13 lipca 2020 r. Więcej
RD166 MRiRW
Jan Krzysztof Ardanowski Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi MRiRW III kwartał 2020 r. ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęla 10 lipca 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
RD165 MRPiPS
Stanisław Szwed Sekretarz Stanu MRPiPS III kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęla 10 lipca 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
UC38 MR
MSWiA
Krzysztof Mazur Podsekretarz Stanu, Maciej Wąsik Sekretarz Stanu MR III kwartał 2020 r. Więcej
UD106 MKiDN
Wanda Zwinogrodzka Podsekretarz Stanu MKiDN III kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 8 września 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
UD108 MK
Ireneusz Zyska Sekretarz Stanu MK III kwartał 2020 r. - WYCOFANY Więcej
IC4 MC
Marek Zagórski Minister Cyfryzacji MC III kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 6 października 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
UD107 MK
Ireneusz Zyska Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii MK III kwartał 2020 r. Więcej
UC37 MK
Piotr Dziadzio Sekretarz Stanu MK III kwartał 2020 r. Więcej
RD164 MSWiA
MZ
Bartosz Grodecki Podsekretarz Stanu MSWiA III kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęla 2 lipca 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
UD105 MNiSW
Wojciech Murdzek Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego MNiSW III kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 5 października 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
UC36 MK
Michał Kurtyka Minister Klimatu MK III kwartał 2020 r. Więcej
UC35 MNiSW
Wojciech Murdzek Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego MNiSW III kwartał 2020 r. Więcej
UD104 MI
Marcin Horała Sekretarz Stanu MI IV kwartał 2020 r. Więcej
ID66 Wojewoda Dolnośląski
Jarosław Obremski Wojewoda Dolnośląski Wojewoda Dolnośląski III kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęla 3 lipca 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
ID65 MRiRW
Ryszard Kamiński Podsekretarz Stanu MRiRW II kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 29 czerwca 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
UD103 MRiRW
Ryszard Kamiński Podsekretarz Stanu MRiRW III kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 21 lipca 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
RD162
Michał Woś Minister Środowiska IV kwartał 2020 r. Więcej
ID64 MGMiŻŚ
Anna Moskwa Podsekretarz Stanu MGMiŻŚ III kwartał 2020 r. Więcej
ID63 MSWiA
Paweł Szefernaker Sekretarz Stanu MSWiA IV kwartał 2020 r. Więcej
RD161 MGMiŻŚ
Marek Gróbarczyk Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej MGMiŻŚ III kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Minisrów przyjęła 19 czerwca 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
RD160 MZ
Janusz Cieszyński Podsekretarz Stanu MZ II kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 19 czerwca 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
RD158 MRPiPS
Stanisław Szwed Sekretarz Stanu MRPiPS II kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 25 czerwca 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
UC34 MZ
Grzegorz Cessak Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych MZ III kwartał 2020 r. Więcej
ID62 MRiRW
Ryszard Kamiński Podsekretarz Stanu MRiRW II kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 24 czerwca 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
RD159 MRiRW
Jan Krzysztof Ardanowski Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi MRiRW II kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 25 czerwca 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
ID61 MRiRW
Ryszard Kamiński Podsekretarz Stanu MRiRW II kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 16 czerwca 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
RD157 MI
Marcin Horała Sekretarz Stanu MI II kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 16 czerwca 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
UC32 MF
Piotr Nowak Podsekretarz Stanu MF IV kwartał 2020 r. Więcej
UC33 MF
Piotr Nowak Podsekretarz Stanu MF IV kwartał 2020 r. Więcej
UD102 MZ
Józefa Szczurek-Żelazko Sekretarz Stanu MZ IV kwartał 2020 r. Więcej
UD101 MGMiŻŚ
Anna Moskwa Podsekretarz Stanu MGMiŻŚ III kwartał 2020 r. Więcej
UD100 MZ
Janusz Cieszyński Podsekretarz Stanu MZ II kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 1 lipca 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
UD99 MR
Olga Ewa Semeniuk Podsekretarz Stanu MR II kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 16 czerwca 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
ID60 MI
Rafał Weber Sekretarz Stanu MI II kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 16 czerwca 2020 r. Więcej
RD156 MZ
Janusz Cieszyński Podsekretarz Stanu MZ II kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 12 czerwca 2020 r. w trybie obiegowym Więcej

Wybierz Strony


do góry