Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

436
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
RD109 MF
Jan Sarnowski Podsekretarz Stanu MF II kwartał 2020 r. - WYCOFANY Więcej
RD108 MZ
Janusz Cieszyński Podsekretarz Stanu MZ II kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 7 kwietnia 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
ID41 MC
Marek Zagórski Minister Cyfryzacji MC II kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 16 kwietnia 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
UD81 KPRM
MF, MR, MRPiPS, MSWiA, MFiPR, MAP, MKiDN, MZ, MI, MS, MGMiŻŚ, MRiRW, MK, MC, MS, MNiSW, Prezes UOKiK
Minister członek Rady Ministrów Ł. Schreiber – we współpracy z: Ministrem Finansów; Ministrem Rozwoju; Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji; Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej; Ministrem Aktywów Państwowych; Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Ministrem Zdrowia; Minister Infrastruktury; Minister Sprawiedliwości; Ministrem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Ministrem Klimatu; Ministrem Cyfryzacji; Ministrem Sportu; Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Prezesem Urzędu Ochrony konkurencji i Konsumentów KPRM II kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 7 kwietnia 2020 r. z uwagami Więcej
RD107 MZ
Janusz Cieszyński Podsekretarz Stanu MZ II kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 1 kwietnia 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
UD79 MON
Mariusz Błaszczak Minister Obrony Narodowej MON II kwartał 2020 r. Więcej
UD80 MRPiPS
Stanisław Szwed Sekretarz Stanu MRPiPS IV kwartał 2020 r. Więcej
UC29 MS
Anna Dalkowska Podsekretarz Stanu MS II kwartał 2020 r. Więcej
RD106 MZ
Janusz Cieszyński Podsekretarz Stanu MZ II kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 31 marca 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
UD78 MFiPR
Małgorzata Jarosińska-Jedynak Minister Funduszy i Polityki Regionalnej MFiPR II kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 31 marca 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
ID40 MZ
Sławomir Gadomski Podsekretarz Stanu MZ II kwartał 2020 r. Więcej
UD77 MR
MF, MRPiPS, MSWiA, MFiPR, MAP, MKiDN, MZ, MI, MS, MON, MRiRW, MK, MC, MSport, ZUS, UOKiK, URE, BGK, KNF
Jadwiga Emilewicz Minister Rozwoju MR I kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 26 marca 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
UD75 MR
Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju
Jadwiga Emilewicz Minister Rozwoju MR I kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 26 marca 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
UD74 MZ
Janusz Cieszyński Podsekretarz Stanu MZ I kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 25 marca 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
UD76 MR
Krzysztof Mazur Podsekretarz Stanu MR I kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 26 marca 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
RD105 MAP
Jacek Sasin Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów Państwowych MAP I kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 23 marca 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
RD102 MI
Marcin Horała Sekretarz Stanu MI I kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 14 marca 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
RD104 MI
Marcin Horała Sekretarz Stanu MI I kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 24 marca 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
RD103 MI
Marcin Horała Sekretarz Stanu MI I kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 19 marca 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
ID38 MZ
Janusz Cieszyński Podsekretarz Stanu MZ II kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 20 marca 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
ID39 Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego
Piotr Gliński Wiceprezes Rady Ministrów Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego I kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 27 kwietnia 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
ID37 Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego
Piotr Gliński Wiceprezes Rady Ministrów Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego II kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 18 czerwca 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
RD101 Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Mariusz Haładyj - Prezes Prokuratorii Generalnej RP Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej I kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 6 maja 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
UC28 MF
Piotr Nowak Podsekretarz Stanu MF III kwartał 2020 r. Więcej
UC27 MS
Marcin Romanowski Podsekretarz Stanu MS II kwartał 2020 r. ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 23 czerwca 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
UC26 MI
Andrzej Bittel Sekretarz Stanu MI III kwartał 2020 r. Więcej
RD100 MI
Marcin Horała – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury MI I kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 13 marca 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
UD73 MF
Sebastian Skuza Sekretarz Stanu MF III kwartał 2020 r. Więcej
ID35 MF
Piotr Nowak Podsekretarz Stanu MF III kwartał 2020 r. Więcej
ID36 MF
Piotr Patkowski Podsekretarz Stanu MF II kwartał 2020 r. ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 23 lipca 2020 r. Więcej
ID32 MF
Sebastian Skuza Sekretarz Stanu MF II kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 26 maja 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
ID34 MF
Piotr Patkowski Podsekretarz Stanu MF II kwartał 2020 r. - WYCOFANY Więcej
UD72 MF
Sebastian Skuza Sekretarz Stanu MF III kwartał 2020 r. Więcej
ID33 MF
Sebastian Skuza Sekretarz Stanu MF II kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 27 maja 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
ID31 MF
Piotr Patkowski Podsekretarz Stanu MF II kwartał 2020 r. ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 27 lipca 2020 r. Więcej
ID30 MEN
Marzena Machałek Sekretarz Stanu MEN II kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 26 czerwca 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
RD99 MGMiŻŚ
Marek Gróbarczyk Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej MGMiŻŚ II kwartał 2020 r. Więcej
RD97 MC
Marek Zagórski Minister Cyfryzacji MC II kwartał 2020 r. Więcej
RD98 MEN
Marzena Machałek Sekretarz Stanu MEN II kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 26 czerwca 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
RD96 KPRM
Michał Dworczyk Minister - Członek Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów KPRM I kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 11 marca 2020 r. w trybie obiegowym Więcej

Wybierz Strony


do góry