Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

436
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
RD134 MI
Marcin Horała Sekretarz Stanu MI II kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 8 maja 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
RD132 MZ
Janusz Cieszyński Podsekretarz Stanu MZ II kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 16 maja 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
RD131 MRiRW
Ryszard Kamiński Podsekretarz Stanu MRiRW II kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 3 czerwca 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
RD130 MRiRW
Jan Krzysztof Ardanowski Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi MRiRW II kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 14 maja 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
RD129 MRPiPS
Stanisław Szwed Sekretarz Stanu MRPiPS II kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 14 maja 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
ID49 MRPiPS
Paweł Wdówik Sekretarz Stanu MRPiPS II kwartał 2020 r. Więcej
RD128 MRPiPS
Stanisław Szwed Sekretarz Stanu MRPiPS II kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 30 kwietnia 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
RD127 MZ
MSportu, MSWiA, MSZ, KPRM
Janusz Cieszyński Podsekretarz Stanu MZ II kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 2 maja 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
RD126 MRiRW
Jan Krzysztof Ardanowski Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi MRiRW II kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 30 kwietnia 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
UD89 MR
Robert Nowicki Podsekretarz Stanu MR II kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 28 lipca 2020 r. z autopoprawkami Więcej
ID48 Międzyresortowy Zespół do spraw Opracowania Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej
Wojciech Skurkiewicz Sekretarz Stanu w MON, Przewodniczący Międzyresortowego Zespołu do spraw Opracowania Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej Międzyresortowy Zespół do spraw Opracowania Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej II kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 30 kwietnia 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
RD125 MAP
Maciej Małecki Sekretarz Stanu MAP II kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 8 maja 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
ID47 MI
Andrzej Bittel Sekretarz Stanu MI II kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 12 czerwca 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
UD88
Małgorzata Golińska Sekretarz Stanu II kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 1 czerwca 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
UD87 MS
Marcin Romanowski Podsekretarz Stanu MS II kwartał 2020 r. Więcej
RD124 MGMiŻŚ
Anna Moskwa Podsekretarz Stanu MGMiŻŚ III kwartał 2020 r. Więcej
UD86 MI
Marcin Horała Sekretarz Stanu MI II kwartał 2020 r. Więcej
ID46 MZ
Sławomir Gadomski Podsekretarz Stanu MZ II kwartał 2020 r. Więcej
UD85 MZ
Józefa Szczurek-Żelazko Sekretarz Stanu MZ II kwartał 2020 r. Więcej
ID45 MSZ
Piotr Wawrzyk Sekretarz Stanu MSZ II kwartał 2020 r. Więcej
RD123 MZ
Janusz Cieszyński Podsekretarz Stanu MZ II kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 26 kwietnia 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
RD122 MZ
Janusz Cieszyński Podsekretarz Stanu MZ II kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 15 kwietnia 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
UD84 MR
KPRM, MAP, MF, MFiPR, MGMiŻŚ, MI, MK, MRPiPS, MRiRW, MSWiA, MS, MŚ, BGK, UKNF, UOKiK, UZP, ZUS, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej
Jadwiga Emilewicz Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju MR II kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 20 maja 2020 r. z autopoprawkami i uwagami Więcej
RD121 MRiRW
Jan Krzysztof Ardanowski Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi MRiRW II kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 24 kwietnia 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
ID44 MKiDN
MEN
Magdalena Gawin Podsekretarz Stanu, Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu MKiDN II kwartał 2020 r. Więcej
UD83 KPRM
MF, MR, MRPiPS, MSWiA, MFiPR, MAP, MKiDN, MZ, MI, MS, MGMiŻŚ, MRiRW, MK, MC, MS, MNiSW, Prezes UOKiK
Minister członek Rady Ministrów Ł. Schreiber – we współpracy z: Ministrem Finansów; Ministrem Rozwoju; Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji; Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej; Ministrem Aktywów Państwowych; Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Ministrem Zdrowia; Minister Infrastruktury; Minister Sprawiedliwości; Ministrem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Ministrem Klimatu; Ministrem Cyfryzacji; Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Prezesem Urzędu Ochrony konkurencji i Konsumentów KPRM II kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 28 kwietnia 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
RD120 MRPiPS
Stanisław Szwed Sekretarz Stanu MRPiPS II kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 24 kwietnia 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
RD119 MI
Marcin Horała Sekretarz Stanu MI II kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 23 kwietnia 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
RD117 MZ
Janusz Cieszyński Podsekretarz Stanu MZ II kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 16 kwietnia 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
RD118 MZ
Janusz Cieszyński Podsekretarz Stanu MZ II kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 19 kwietnia 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
RD116 MRiRW
Ryszard Kamiński Podsekretarz Stanu MRiRW II kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 22 kwietnia 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
RD115 MRPiPS
Stanisław Szwed Sekretarz Stanu MRPiPS II kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 10 kwietnia 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
ID43 Minister - członek RM, Szef KPRM
Michał Dworczyk Minister – Członek Rady Ministrów Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Minister - członek RM, Szef KPRM II kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 17 kwietnia 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
RD113 MZ
Janusz Cieszyński Podsekretarz Stanu MZ II kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 10 kwietnia 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
RD114 MRiRW
Jan Krzysztof Ardanowski Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi MRiRW II kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 10 kwietnia 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
RD112 MI
Marcin Horała Sekretarz Stanu MI II kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 9 kwietnia 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
RD111 MR
Robert Nowicki Podsekretarz Stanu MR II kwartał 2020 r. ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 28 lipca 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
RD110 Prezes UOKiK
Tomasz Chróstny Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes UOKiK II kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 4 czerwca 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
ID42 MRiRW
Podsekretarz Stanu Ryszard Kamiński MRiRW II kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 9 kwietnia 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
UD82 MR
Marek Niedużak Podsekretarz Stanu MR II kwartał 2020 r. - WYCOFANY Więcej

Wybierz Strony


do góry