Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

558
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UA5 MF
Jan Sarnowski Podsekretarz Stanu MF III kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 28 września 2020 r. Więcej
UC50 MRiRW
Jan Krzysztof Ardanowski Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi MRiRW I kwartał 2021 r. Więcej
RD178 MRiRW
Ryszard Kamiński Podsekretarz Stanu MRiRW III kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 6 sierpnia 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
ID80 MZ
Sławomir Gadomski Podsekretarz Stanu MZ III kwartał 2020 r. Więcej
ID79 MGMiŻŚ
Anna Moskwa Podsekretarz Stanu MGMiŻŚ III kwartał 2020 r. Więcej
ID82 MR
Krzysztof Mazur Podsekretarz Stanu MR III kwartał 2020 r. Więcej
ID81 MEN
Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu MEN III kwartał 2020 r. Więcej
RD174 MK
Adam Guibourgé-Czetwertyński Podsekretarz Stanu MK III kwartał 2020 r. Więcej
RD176 MEN
Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu MEN III kwartał 2020 r. Więcej
ID78 MC
Marek Zagórski Minister Cyfryzacji MC III kwartał 2020 r. Więcej
RD175 MON
Wojciech Skurkiewicz Sekretarz Stanu MON IV kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 28 września 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
RD177 MR
Olga Ewa Semeniuk Podsekretarz Stanu MR I kwartał 2021 r. Więcej
UD114 Przewodniczący Komitetu Społecznego Rady Ministrów
Rzecznik Praw Pacjenta, Sekretarz Komitetu Społecznego Rady Ministrów
Piotr Gliński Wiceprezes Rady Ministrów, Przewodniczący Komitetu Społecznego Rady Ministrów Przewodniczący Komitetu Społecznego Rady Ministrów IV kwartał 2020 r. Więcej
UC47 MC
Marek Zagórski Minister Cyfryzacji MC I kwartał 2021 r. Więcej
ID76 Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego
Piotr Gliński Wiceprezes Rady Ministrów Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego III kwartał 2020 r. Więcej
UC48 MI
Rafał Weber Sekretarz Stanu MI III kwartał 2020 r. Więcej
RD173 MK
Ireneusz Zyska Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii MK III kwartał 2020 r. Więcej
UC49 MR
MAP, MGMiŻŚ, MI, MC, MF, MFiPR, MRiRW, MK, MZ, MRPiPS, MON, MSWiA, MS
Olga Semeniuk Podsekretarz Stanu MR III kwartał 2020 r. Więcej
UC46 MC
Wanda Buk Podsekretarz Stanu MC IV kwartał 2020 r. Więcej
UC45 MC
Wanda Buk Podsekretarz Stanu MC IV kwartał 2020 r. Więcej
UD113 MAP
MS
Jacek Sasin Minister Aktywów Państwowych MAP IV kwartał 2020 r. Więcej
ID75 MR
Jadwiga Emilewicz Minister Rozwoju MR III kwartał 2020 r. ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 29 lipca 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
UC44 MR
Prezes UZP
Marek Niedużak Podsekretarz Stanu MR III kwartał 2020 r. Więcej
ID74 Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego
Piotr Gliński Wiceprezes Rady Ministrów Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego III kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 15 września 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
ID73 Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego
Piotr Gliński Wiceprezes Rady Ministrów Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego III kwartał 2020 r. Więcej
ID72 MZ
Sławomir Gadomski Podsekretarz Stanu MZ III kwartał 2020 r. ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 3 sierpnia 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
RD172 MI
Marcin Horała Sekretarz Stanu MI III kwartał 2020 r. ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 28 lipca 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
ID71 MSPORT
Danuta Dmowska-Andrzejuk Minister Sportu MSPORT III kwartał 2020 r. ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 30 lipca 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
ID70 MR
MF, MSWiA
Jadwiga Emilewicz Minister Rozwoju, Robert Nowicki Podsekretarz Stanu MR III kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 22 lipca 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
UD111 MS
Anna Dalkowska Podsekretarz Stanu MS IV kwartał 2020 r. Więcej
UC41 MK
Jacek Ozdoba Sekretarz Stanu MK III kwartał 2020 r. Więcej
UC42 MK
Piotr Dziadzio Sekretarz Stanu MK III kwartał 2020 r. Więcej
UC40 MI
Andrzej Bittel Sekretarz Stanu MI III kwartał 2020 r. Więcej
UC43 MK
Jacek Ozdoba Sekretarz Stanu MK IV kwartał 2020 r. Więcej
ID69 Pełnomocnik Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego
Marcin Horała Pełnomocnik Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego Pełnomocnik Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego III kwartał 2020 r. Więcej
RD171 MSWiA
Paweł Szefernaker Sekretarz Stanu MSWiA III kwartał 2020 r. ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 31 lipca 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
RD170 MSWiA
Paweł Szefernaker Sekretarz Stanu MSWiA III kwartał 2020 r. ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 29 lipca 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
UD110 MF
Sebastian Skuza Sekretarz Stanu MF III kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 20 sierpnia 2020 r. Więcej
UC39 MI
Rafał Weber Sekretarz Stanu MI IV kwartał 2020 r. Więcej
RD169 MZ
MSWIA, MSPORTU, MKiDN
Janusz Cieszyński Podsekretarz Stanu MZ III kwartał 2020 r. ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 24 lipca 2020 r. w trybie obiegowym Więcej

Wybierz Strony


do góry