Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

558
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
RD200 MSWiA
Bartosz Grodecki Podsekretarz Stanu MSWiA III kwartał 2020 r. Więcej
RD195 MI
Marcin Horała Sekretarz Stanu MI III kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 31 sierpnia 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
ID93 MC
Marek Zagórski Minister Cyfryzacji MC III kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 25 września 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
UC53 MS
Marcin Romanowski Podsekretarz Stanu MS IV kwartał 2020 r. Więcej
RD193 MRPiPS
Stanisław Szwed Sekretarz Stanu MRPiPS III kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 27 sierpnia 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
RD194 MRiRW
Jan Krzysztof Ardanowski Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi MRiRW III kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 27 sierpnia 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
RD192 MRPiPS
Stanisław Szwed Sekretarz Stanu MRPiPS III kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 1 września 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
RD189 MAP
Artur Soboń Sekretarz Stanu MAP III kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 3 września 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
RD191 MRPiPS
Stanisław Szwed Sekretarz Stanu MRPiPS III kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 15 września 2020 r. Więcej
RD190 MAP
Artur Soboń Sekretarz Stanu MAP III kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 3 września 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
RD188 MAP
Artur Soboń Sekretarz Stanu MAP III kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 3 września 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
UC52 MK
Piotr Dziadzio Sekretarz Stanu MK III kwartał 2020 r. Więcej
ID92 MSWiA
Mariusz Kamiński Minister Spraw Wewnęrtrznych i Administracji MSWiA III kwartał 2020 r. ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 20 sierpnia 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
RD186 MZ
Waldemar Kraska Sekretarz Stanu MZ III kwartał 2020 r. ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 20 sierpnia 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
RD187 MI
Marcin Horała Sekretarz Stanu MI III kwartał 2020 r. ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 25 sierpnia 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
ID91 MSZ
Szymon Szynkowski vel Sęk Sekretarz Stanu MSZ III kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 24 września 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
ID90 MRPiPS
Stanisław Szwed Sekretarz Stanu MRPiPS IV kwartał 2020 r. Więcej
RD185 MK
Piotr Dziadzio Podsekretarz Stanu MK IV kwartał 2020 r. Więcej
UD121 MI
Marcin Horała Sekretarz Stanu MI IV kwartał 2020 r. Więcej
UD120 MZ
Józefa Szczurek-Żelazko Sekretarz Stanu MZ III kwartał 2020 r. Więcej
ID89 Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego
Piotr Gliński Wiceprezes Rady Ministrów Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego III/IV kwartał 2020 r. Więcej
IC5 MGMiŻŚ
Marek Gróbarczyk Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej MGMiŻŚ III kwartał 2020 r. Więcej
UD119 MF
Sebastian Skuza Sekretarz Stanu MF III kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 9 września 2020 r. z autopoprawką Więcej
UD118 MF
Jan Sarnowski Podsekretarz Stanu MF III kwartał 2020 r. Więcej
RD183 MSWiA
Paweł Szefernaker Sekretarz Stanu MSWiA III kwartał 2020 r. Więcej
RD184 MZ
Janusz Cieszyński Podsekretarz Stanu MZ III kwartał 2020 r. Więcej
ID88 MSZ
Paweł Jabłoński Podsekretarz Stanu MSZ IV kwartał 2020 r. Więcej
UD117 MRPiPS
Stanisław Szwed Sekretarz Stanu MRPiPS III kwartał 2020 r. ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 11 sierpnia 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
RD182 Minister - członek RM, Szef KPRM
Michał Dworczyk Minister – Członek Rady Ministrów Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Minister - członek RM, Szef KPRM III kwartał 2020 r. ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 18 sierpnia 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
ID85 MZ
Maciej Miłkowski Podsekretarz Stanu MZ III kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęla 10 sierpnia 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
ID86 MON
Sebastian Chwałek Sekretarz Stanu MON III kwartał 2020 r. Więcej
RD181
Michał Woś Minister Środowiska III kwartał 2020 r. Więcej
ID87 MSWiA
Błażej Poboży Podsekretarz Stanu MSWiA III kwartał 2020 r. Więcej
RD180 MI
Marcin Horała Sekretarz Stanu MI III kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęla 11 sierpnia 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
RD179 MZ
Janusz Cieszyński Podsekretarz Stanu GIS III kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęla 7 sierpnia 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
ID83 MSPORT
Danuta Dmowska-Andrzejuk Minister Sportu MSPORT III kwartał 2020 r. Więcej
UD115 MRiRW
Jan Krzysztof Ardanowski Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi MRiRW IV kwartał 2020 r. Więcej
ID84 MK
Piotr Dziadzio Podsekretarz Stanu MK III kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 2 października 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
UC51 MSWiA
Bartosz Grodecki Podsekretarz Stanu MSWiA IV kwartał 2020 r. Więcej
UD116 MZ
Sławomir Gadomski Podsekretarz Stanu MZ III kwartał 2020 r. Więcej

Wybierz Strony


do góry