Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

558
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
RD215 MI
Marcin Horała Sekretarz Stanu MI III kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 28 września 2020 r. Więcej
RD214 MZ
Waldemar Kraska Sekretarz Stanu MZ III kwartał 2020 r. Więcej
UD132 MGMiŻŚ
Anna Moskwa Podsekretarz Stanu MGMiŻŚ IV kwartał 2020 r. Więcej
ID96 MK
Piotr Dziadzio Sekretarz Stanu MK IV kwartał 2020 r. Więcej
ID97 MR
Krzysztof Mazur Podsekretarz Stanu MR III kwartał 2020 r. Więcej
UD131 MRPiPS
Iwona Michałek Sekretarz Stanu MRPiPS IV kwartał 2020 r. Więcej
RD212 Prezes UOKiK
Tomasz Chróstny Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes UOKiK IV kwartał 2020 r. Więcej
RD213 MGMiŻŚ
Anna Moskwa Podsekretarz Stanu MGMiŻŚ IV kwartał 2020 r. Więcej
ID95 MRPiPS
Stanisław Szwed Sekretarz Stanu MRPiPS IV kwartał 2020 r. Więcej
RD211 MZ
Waldemar Kraska Sekretarz Stanu MZ III kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 18 września 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
UD130 MSPORT
Danuta Dmowska-Andrzejuk Minister Sportu MSPORT IV kwartał 2020 r. Więcej
UC59 MRiRW
Szymon Giżyński Sekretarz Stanu MRiRW I kwartał 2021 r. Więcej
UC58 MK
Główny Inspektor Ochrony Środowiska
Jacek Ozdoba Sekretarz Stanu, Marek Chibowski p.o. Głównego Inspektora Ochrony Środowiska MK IV kwartał 2020 r. Więcej
UD129 MR
Robert Krzysztof Nowicki Podsekretarz Stanu MR IV kwartał 2020 r. Więcej
UC57 MSWiA
Paweł Szefernaker Sekretarz Stanu MSWiA IV kwartał 2020 r. Więcej
RD210 MRiRW
Ryszard Kamiński Podsekretarz Stanu MRiRW III kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 29 września 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
UC56 MF
Piotr Nowak Podsekretarz Stanu MF I kwartał 2021 r. Więcej
UD128 MGMiŻŚ
Anna Moskwa Podsekretarz Stanu MGMiŻŚ IV kwartał 2020 r. Więcej
RD208 MI
Marcin Horała Sekretarz Stanu MI III kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 15 września 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
RD209 MZ
Waldemar Kraska Sekretarz Stanu MZ III kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 11 września 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
UD127 MI
Rafał Weber Sekretarz Stanu MI IV kwartał 2020 r. Więcej
RD207 MZ
Waldemar Kraska Sekretarz Stanu MZ III kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 4 września 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
UD126 MF
Jan Sarnowski Podsekretarz Stanu MF III kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 28 września 2020 r. Więcej
UD125 MF
Piotr Patkowski Podsekretarz Stanu MF IV kwartał 2020 r. Więcej
UD124 Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej
Piotr Naimski Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, Sekretarz Stanu w KPRM Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej III kwartał 2020 r. Więcej
UC54 MKiDN
Paweł Lewandowski Podsekretarz Stanu MKiDN IV kwartał 2020 r. Więcej
UC55 MF
Piotr Nowak Podsekretarz Stanu MF I kwartał 2021 r. Więcej
UD123 MKiDN
Wanda Zwinogrodzka Podsekretarz Stanu MKiDN IV kwartał 2020 r. Więcej
UD122 MFiPR
Waldemar Buda Sekretarz Stanu MFiPR III kwartał 2020 r. Więcej
ID94 MZ
Sławomir Gadomski Podsekretarz Stanu MZ III kwartał 2020 r. Więcej
RD205 MF
Jan Sarnowski Podsekretarz Stanu MF IV kwartał 2020 r. Więcej
RD206 GUS
Dominik Rozkrut Prezes Głównego Urzędu Statystycznego GUS III kwartał 2020 r. Więcej
RD202 MON
Mariusz Błaszczak Minister Obrony Narodowej MON IV kwartał 2020 r. Więcej
RD204 MI
Andrzej Adamczyk Minister Infrastruktury MI IV kwartał 2020 r. Więcej
RD203 MON
Mariusz Błaszczak Minister Obrony Narodowej MON IV kwartał 2020 r. Więcej
RD201 MKiDN
Paweł Lewandowski Podsekretarz Stanu MKiDN III kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 30 września 2020 r. z autopoprawką w trybie obiegowym Więcej
RD196 MZ
Adam Niedzielski Minister Zdrowia MZ III kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 1 września 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
RD199 MSWiA
Bartosz Grodecki Podsekretarz Stanu MSWiA III kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 24 września 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
RD197 MSWiA
Bartosz Grodecki Podsekretarz Stanu MSWiA III kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 24 września 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
RD198 MZ
Adam Niedzielski Minister Zdrowia MZ III kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 28 sierpnia 2020 r. w trybie obiegowym Więcej

Wybierz Strony


do góry