Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

379
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
ID65 MRiRW
Ryszard Kamiński Podsekretarz Stanu MRiRW II kwartał 2020 r. Więcej
UD103 MRiRW
Ryszard Kamiński Podsekretarz Stanu MRiRW III kwartał 2020 r. Więcej
RD162
Michał Woś Minister Środowiska IV kwartał 2020 r. Więcej
ID64 MGMiŻŚ
Anna Moskwa Podsekretarz Stanu MGMiŻŚ III kwartał 2020 r. Więcej
ID63 MSWiA
Paweł Szefernaker Sekretarz Stanu MSWiA IV kwartał 2020 r. Więcej
RD161 MGMiŻŚ
Marek Gróbarczyk Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej MGMiŻŚ III kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Minisrów przyjęła 19 czerwca 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
RD160 MZ
Janusz Cieszyński Podsekretarz Stanu MZ II kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 19 czerwca 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
RD158 MRPiPS
Stanisław Szwed Sekretarz Stanu MRPiPS II kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 25 czerwca 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
UC34 MZ
Grzegorz Cessak Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych MZ II kwartał 2020 r. Więcej
ID62 MRiRW
Ryszard Kamiński Podsekretarz Stanu MRiRW II kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 24 czerwca 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
RD159 MRiRW
Jan Krzysztof Ardanowski Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi MRiRW II kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 25 czerwca 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
ID61 MRiRW
Ryszard Kamiński Podsekretarz Stanu MRiRW II kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 16 czerwca 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
RD157 MI
Marcin Horała Sekretarz Stanu MI II kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 16 czerwca 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
UC32 MF
Piotr Nowak Podsekretarz Stanu MF IV kwartał 2020 r. Więcej
UC33 MF
Piotr Nowak Podsekretarz Stanu MF IV kwartał 2020 r. Więcej
UD102 MZ
Józefa Szczurek-Żelazko Sekretarz Stanu MZ IV kwartał 2020 r. Więcej
UD101 MGMiŻŚ
Anna Moskwa Podsekretarz Stanu MGMiŻŚ III kwartał 2020 r. Więcej
UD100 MZ
Janusz Cieszyński Podsekretarz Stanu MZ II kwartał 2020 r. Więcej
UD99 MR
Olga Ewa Semeniuk Podsekretarz Stanu MR II kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 16 czerwca 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
ID60 MI
Rafał Weber Sekretarz Stanu MI II kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 16 czerwca 2020 r. Więcej
RD156 MZ
Janusz Cieszyński Podsekretarz Stanu MZ II kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 12 czerwca 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
ID59 Dyrektor RCB
Marek Kubiak Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Dyrektor RCB II kwartał 2020 r. Więcej
RD155 Dyrektor RCB
Marek Kubiak Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Dyrektor RCB II/III kwartał 2020 r. Więcej
ID58 MI
Andrzej Bittel Sekretarz Stanu MI II kwartał 2020 r. Więcej
ID57 MI
Andrzej Adamczyk Minister Infrastruktury MI II kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 16 czerwca 2020 r. Więcej
RD154 MF
Tadeusz Kościński Minister Finansów MF III kwartał 2020 r. Więcej
RD153 MI
Marcin Horała Sekretarz Stanu MI II kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 5 czerwca 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
UD98 Prezes GUS
Dominik Rozkrut Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Prezes GUS II kwartał 2020 r. Więcej
RD152 MZ
Janusz Cieszyński Podsekretarz Stanu MZ II kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 3 czerwca 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
RD150 MZ
Janusz Cieszyński Podsekretarz Stanu MZ II kwartał 2020 r. ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 29 maja 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
RD151 MZ
Janusz Cieszyński Podsekretarz Stanu MZ II kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 30 maja 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
ID56 MSPORT
Danuta Dmowska-Andrzejuk Minister Sportu MSPORT II/III kwartał 2020 r. Więcej
ID55 MFiPR
Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej MFiPR II kwartał 2020 r. Więcej
ID54 MKiDN
Piotr Gliński Wiceprezes Rady Ministrów Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego MKiDN II kwartał 2020 r. Więcej
RD149 Prezes UOKiK
Tomasz Chróstny Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes UOKiK II kwartał 2020 r. Więcej
UD97 MEN
Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu MEN III kwartał 2020 r. Więcej
UD96 MSWiA
Maciej Wąsik Sekretarz Stanu MSWiA II kwartał 2020 r. Więcej
UC31 MS
Marcin Romanowski Podsekretarz Stanu MS II kwartał 2020 r. Więcej
UD95 MS
Michał Wójcik Sekretarz Stanu MS II kwartał 2020 r. Więcej
RD147 MGMiŻŚ
Marek Gróbarczyk Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej MGMiŻŚ II kwartał 2020 r. Więcej

Wybierz Strony


do góry