Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

617
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
ID120 MZ
Sławomir Gadomski Podsekretarz Stanu MZ IV kwartał 2020 r. Więcej
RD257 MRiRW
Grzegorz Puda Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi MRiRW IV kwartał 2020 r. Więcej
ID119 MRiRW
Grzegorz Puda Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi MRiRW IV kwartał 2020 r. Więcej
UD157 MAP
Artur Soboń Sekretarz Stanu MAP IV kwartał 2020 r. Więcej
RD256 MZ
Anna Goławska Podsekretarz Stanu MZ IV kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 26 listopada 2020 r. w trybie obiegowym z autopoprawkami Więcej
UD156 MS
Anna Dalkowska Podsekretarz Stanu MS I kwartał 2021 r. Więcej
UD155 KPRM
MI
Łukasz Schreiber Minister-Członek Rady Ministrów, Sekretarz Rady Ministrów, Andrzej Bittel Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury KPRM IV kwartał 2020 r. Więcej
RD254 MRiPS
Stanisław Szwed Sekretarz Stanu MRiPS IV kwartał 2020 r. Więcej
RD255 MRiRW
Grzegorz Puda Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi MRiRW IV kwartał 2020 r. Więcej
UD154 MFFiPR
Piotr Patkowski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów MFFiPR IV kwartał 2020 r. Więcej
UC67 MFFiPR
Piotr Nowak Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów MFFiPR I kwartał 2021 r. Więcej
UD153 MRiRW
Szymon Giżyński Sekretarz Stanu MRiRW IV kwartał 2020 r. Więcej
UD152 MRPiT
Marek Niedużak Podsekretarz Stanu MRPiT IV kwartał 2020 r. Więcej
UC66 MFFiPR
Piotr Dziedzic Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów MFFiPR I kwartał 2021 r. Więcej
UD150 MRiRW
Szymon Giżyński Sekretarz Stanu MRiRW IV kwartał 2020 r. Więcej
UD149 MRiRW
Szymon Giżyński Sekretarz Stanu MRiRW III kwartał 2021 r. Więcej
UD151 MEiN
Marzena Machałek Sekretarz Stanu MEiN IV kwartał 2020 r. Więcej
UD148 MS
Anna Dalkowska Podsekretarz Stanu MS IV kwartał 2020 r. Więcej
ID118 MI
Andrzej Adamczyk Minister Infrastruktury MI IV kwartał 2020 r. Więcej
ID117 MZ
Sławomir Gadomski Podsekretarz Stanu MZ IV kwartał 2020 r. Więcej
RD253 MI
Marcin Horała Sekretarz Stanu MI IV kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 20 listopada 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
ID116 Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego
Piotr Gliński Wiceprezes Rady Ministrów Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego IV kwartał 2020 r. Więcej
ID115 Minister - członek RM, Szef KPRM
Michał Dworczyk, Minister – Członek Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Minister - członek RM, Szef KPRM IV kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 13 listopada 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
RD252 MI
Andrzej Adamczyk Minister Infrastruktury MI IV kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 13 listopada 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
ID114 MRiPS
Stanisław Szwed – Sekretarz Stanu MRiPS IV kwartał 2020 r. Więcej
ID113 MRiPS
Anna Schmidt-Rodziewicz Sekretarz Sanu, Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania MRiPS IV kwartał 2020 r. Więcej
RD251 Minister - członek RM, Szef KPRM
Michał Dworczyk, Minister – Członek Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Minister - członek RM, Szef KPRM IV kwartał 2020 r. Więcej
ID111 MRPiT
Olga Semeniuk Podsekretarz Stanu MRPiT IV kwartał 2020 r. Więcej
ID112 MKDNiS
Magdalena Gawin Podsekretarz Stanu Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego MKDNiS IV kwartał 2020 r. Więcej
RD250 MRiRW
Ryszard Bartosik Sekretarz Stanu MRiRW I kwartał 2021 r. Więcej
RD249 MRiRW
Ryszard Kamiński Podsekretarz Stanu MRiRW IV kwartał 2020 r. Więcej
UD147 MI
Marcin Horała Sekretarz Stanu MI IV kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 17 listopada 2020 r. Więcej
ID110 Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego
Piotr Gliński Wiceprezes Rady Ministrów Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego IV kwartał 2020 r. Więcej
ID109 MI
Andrzej Adamczyk Minister Infrastruktury MI IV kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 24 listopada 2020 r. Więcej
UD146 KPRM
Michał Dworczyk Minister – Członek Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Minister - członek RM, Szef KPRM IV kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 10 listopada 2020 r. z uwagami Więcej
ID108 MI
Andrzej Bittel Sekretarz Stanu MI IV kwartał 2020 r. Więcej
RD248 MZ
Waldemar Kraska Sekretarz Stanu MZ IV kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 6 listopada 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
RD246 MI
Marcin Horała Sekretarz Stanu MI IV kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 6 listopada 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
ID107 MI
Andrzej Bittel Sekretarz Stanu MI I kwartał 2021 r. Więcej
RD247 MRiRW
Grzegorz Puda Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi MRiRW IV kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 5 listopada 2020 r. w trybie obiegowym Więcej

Wybierz Strony


do góry