Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

272
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
RD107 MZ
Janusz Cieszyński Podsekretarz Stanu MZ II kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 1 kwietnia 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
UD79 MON
Mariusz Błaszczak Minister Obrony Narodowej MON II kwartał 2020 r. Więcej
UD80 MRPiPS
Stanisław Szwed Sekretarz Stanu MRPiPS IV kwartał 2020 r. Więcej
UC29 MS
Marcin Romanowski Podsekretarz Stanu MS II kwartał 2020 r. Więcej
RD106 MZ
Janusz Cieszyński Podsekretarz Stanu MZ II kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 31 marca 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
UD78 MFiPR
Małgorzata Jarosińska-Jedynak Minister Funduszy i Polityki Regionalnej MFiPR II kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 31 marca 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
ID40 MZ
Sławomir Gadomski Podsekretarz Stanu MZ I kwartał 2020 r. Więcej
UD77 MR
MF, MRPiPS, MSWiA, MFiPR, MAP, MKiDN, MZ, MI, MS, MON, MRiRW, MK, MC, MSport, ZUS, UOKiK, URE, BGK, KNF
Jadwiga Emilewicz Minister Rozwoju MR I kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 26 marca 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
UD75 MR
Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju
Jadwiga Emilewicz Minister Rozwoju MR I kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 26 marca 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
UD74 MZ
Janusz Cieszyński Podsekretarz Stanu MZ I kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 25 marca 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
UD76 MR
Krzysztof Mazur Podsekretarz Stanu MR I kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 26 marca 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
RD105 MAP
Jacek Sasin Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów Państwowych MAP I kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 23 marca 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
RD102 MI
Marcin Horała Sekretarz Stanu MI I kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 14 marca 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
RD104 MI
Marcin Horała Sekretarz Stanu MI I kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 24 marca 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
RD103 MI
Marcin Horała Sekretarz Stanu MI I kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 19 marca 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
ID38 MZ
Janusz Cieszyński Podsekretarz Stanu MZ II kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 20 marca 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
ID39 Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego
Piotr Gliński Wiceprezes Rady Ministrów Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego I kwartał 2020 r. Więcej
ID37 Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego
Piotr Gliński Wiceprezes Rady Ministrów Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego II kwartał 2020 r. Więcej
RD101 Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Mariusz Haładyj - Prezes Prokuratorii Generalnej RP Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej I kwartał 2020 r. Więcej
UC28 MF
Piotr Nowak Podsekretarz Stanu MF III kwartał 2020 r. Więcej
UC27 MS
Marcin Romanowski Podsekretarz Stanu MS I kwartał 2020 r. Więcej
UC26 MI
Andrzej Bittel Sekretarz Stanu MI II kwartał 2020 r. Więcej
RD100 MI
Marcin Horała – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury MI I kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 13 marca 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
UD73 MF
Tomasz Robaczyński Podsekretarz Stanu MF III kwartał 2020 r. Więcej
ID35 MF
Piotr Nowak Podsekretarz Stanu MF III kwartał 2020 r. Więcej
ID36 MF
Leszek Skiba Podsekretarz Stanu MF II kwartał 2020 r. Więcej
ID32 MF
Tomasz Robaczyński Podsekretarz Stanu MF II kwartał 2020 r. Więcej
ID34 MF
Leszek Skiba Podsekretarz Stanu MF II kwartał 2020 r. Więcej
UD72 MF
Tomasz Robaczyński Podsekretarz Stanu MF III kwartał 2020 r. Więcej
ID33 MF
Tomasz Robaczyński Podsekretarz Stanu MF II kwartał 2020 r. Więcej
ID31 MF
Leszek Skiba Podsekretarz Stanu MF II kwartał 2020 r. Więcej
ID30 MEN
Marzena Machałek Sekretarz Stanu MEN II kwartał 2020 r. Więcej
RD99 MGMiŻŚ
Marek Gróbarczyk Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej MGMiŻŚ II kwartał 2020 r. Więcej
RD97 MC
Marek Zagórski Minister Cyfryzacji MC II kwartał 2020 r. Więcej
RD98 MEN
Marzena Machałek Sekretarz Stanu MEN II kwartał 2020 r. Więcej
RD96 KPRM
Michał Dworczyk Minister - Członek Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów KPRM I kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 11 marca 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
UD71 KPRM
Michał Dworczyk Minister - Członek Rady Ministrów, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów KPRM I kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 1 marca 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
ID29 MRiRW
Jan Białkowski Podsekretarz Stanu MRiRW I kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 3 marca 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
RD92 MRiRW
Jan Białkowski Podsekretarz Stanu MRiRW I kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 5 marca 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
ID28 MR
Marek Niedużak Podsekretarz Stanu MR II kwartał 2020 r. Więcej

Wybierz Strony


do góry