Status prawny Rady Ministrów

Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej - mówi artykuł 10. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. Rada Ministrów obok prezydenta RP jest organem władzy wykonawczej. Rada Ministrów kieruje administracją rządową (art. 146 ust. 3 konstytucji).

Data publikacji 12 lutego 2008, 00:00

Data modyfikacji 18 października 2011, 11:56
Rejestr zmian
Autor: root


Osoba publikująca: Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 12433