Inne organy doradcze powołane do rozpatrywania określonej sprawy lub grupy spraw

Zespół do Spraw Nagród

prof. dr hab. Stanisław MIKOŁAJCZAK, przewodniczący Zespołu

Zespół do Spraw Nagród działa na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2011 r. w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne (z późn. zm.)

Metadane

Data publikacji : 23.01.2017
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Kowalska
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Kowalska Centrum Informacyjne Rządu

Opcje strony

do góry