Inne organy doradcze powołane do rozpatrywania określonej sprawy lub grupy spraw

Wyższa Komisja Dyscyplinarna Służby Cywilnej

Wyższa Komisja Dyscyplinarna Służby Cywilnej działa na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej.

Wyższa Komisja Dyscyplinarna Służby Cywilnej zajmuje się rozpoznawaniem spraw dyscyplinarnych członków korpusu służby cywilnej w II instancji - rozpatruje odwołania od orzeczeń komisji dyscyplinarnych. Komisja rozpoznaje też - w I i II instancji - sprawy dyscyplinarne dyrektorów generalnych urzedów. Tryb pracy Komisji określa uchwalony przez nią regulamin. Obsługę Wyższej Komisji Dyscyplinarnej zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. 

Metadane

Data publikacji : 18.07.2008
Data modyfikacji : 22.02.2012
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Żmijewska
Osoba udostępniająca informację:
Beata Żmijewska
Osoba modyfikująca informację:
Beata Żmijewska

Opcje strony

do góry