Inne organy doradcze powołane do rozpatrywania określonej sprawy lub grupy spraw

Międzyresortowa Komisja do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy – powołana na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 15 grudnia 2008 r. w sprawie powołania Komisji (Dz. U. Nr 225, poz. 1490)

Metadane

Data publikacji : 30.07.2012
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Żmijewska
Osoba udostępniająca informację:
Beata Żmijewska Centrum Informacyjne Rządu

Opcje strony

do góry