UWAGA! Oglądana strona jest archiwalna. Aktualne wersje Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Biuletynu Informacji Publicznej Rady Ministrów dostępne są pod adresem: www.gov.pl/premier.

Informacje i komunikaty archiwalne

Informacja o wynikach postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej w 2019 roku

Szef Służby Cywilnej dokonuje w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej mianowania pracownika służby cywilnej, który ukończył w danym roku postępowanie kwalifikacyjne w służbie cywilnej z wynikiem pozytywnym, z miejscem uprawniającym do mianowania, lub ukończył Krajową Szkołę Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego [art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1559, z późn. zm.)].

Akty mianowania otrzymają:

1. pracownicy służby cywilnej, którzy:

  • w tym roku przeszli pomyślnie sprawdzian w toku postępowania,
  • uzyskali w toku tego postępowania miejsce, które uprawnia do mianowania w ramach limitu mianowań na ten rok,
  • w dniu mianowania są zatrudnieni w służbie cywilnej;

2. absolwenci KSAP, którzy:

  • złożyli wniosek o mianowanie,
  • w dniu mianowania są zatrudnieni w służbie cywilnej.

W 2019 roku limit mianowań urzędników w służbie cywilnej wynosi 420. W tym roku o mianowanie wnioskowało 34 absolwentów KSAP. 

Uchwała nr 11 zespołu sprawdzającego z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie uszeregowania zsumowanych wyników postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej w 2019 r.

 

______________________________________________________________

OGŁOSZENIE

SZEFA SŁUŻBY CYWILNEJ

w sprawie maksymalnej liczby nowych mianowań w roku 2019

W związku z wejściem w życie ustawy budżetowej na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 198), na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z  2018 r. poz. 1559), ogłasza się, co następuje:

Maksymalna liczba nowych mianowań w roku 2019 wynosi 420.

Metadane

Data publikacji : 29.08.2019
Data modyfikacji : 11.12.2019
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mateusz Pawelec Departament Służby Cywilnej
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Kowalska Centrum Informacyjne Rządu
Osoba modyfikująca informację:
Beata Żmijewska

Opcje strony

do góry