BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/projekty-aktow-prawnych/6979,Projekt-rozporzadzenia-Przewodniczacego-Komitetu-do-spraw-Pozytku-Publicznego-zm.html
2020-08-06, 18:29

Projekt rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

Projekt rozporządzenia - z 1 października 2019 r.

Projekt rozporządzenia - z 12 grudnia 2019 r.

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 02.10.2019
Data modyfikacji : 14.12.2019
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Stawarz Departament Społeczeństwa Obywatelskiego
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Kowalska Centrum Informacyjne Rządu
Osoba modyfikująca informację:
Beata Żmijewska

Opcje strony