Projekty aktów prawnych powstających w KPRM

Projekt rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

Data publikacji : 03.09.2018

Data modyfikacji : 03.09.2018
Rejestr zmian
Autor : Weronika Najda
Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego

Osoba publikująca: Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 3703