Projekty aktów prawnych powstających w KPRM

Projekt rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie uproszczonego wzoru oferty realizacji zadania publicznego i uproszczonego wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania

Data publikacji : 03.09.2018

Data modyfikacji : 03.09.2018
Rejestr zmian
Autor : Weronika Najda
Departament Społeczeństwa Obywatelskiego

Osoba publikująca: Agnieszka Kowalska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 1645