Projekty aktów prawnych powstających w KPRM

Projekt zarządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zniesienia Zespołu do spraw Programów Współpracy Organów Administracji Rządowej z Organizacjami Pozarządowymi

Data publikacji : 22.05.2018

Rejestr zmian
Autor : Prezes Rady Ministrów
Osoba publikująca: Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 520