Projekty aktów prawnych powstających w KPRM

Projekt ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Projekt ustawy o o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego - z 13 grudnia 2016 r.

Uzasadnienie

OSR

Zgoda PRM na procedowanie projektu ustawy

Stanowiska zgłoszone w ramach opiniowania:

Uwagi nadesłane w ramach konsultacji publicznnych:

 

Projekt ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego - z 10 maja 2017 r. (po uwagach)

Uzasadnienie - z 10 maja 2017 r. (po uwagach)

OSR - z 10 maja 2017 r. (po uwagach)

Odpowiedzi na uwagi do projektu ustawy zgłaszane w ramach uzgodnień:

Pismo Pełnomocnika Rządu do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego do Sekretarza Stałego Komitetu RM

 

 

 

Data publikacji : 19.12.2016

Data modyfikacji : 29.09.2017
Rejestr zmian
Autor : Michał Czerepiński
Departament Społeczeństwa Obywatelskiego, KPRM

Osoba publikująca: Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 9269