Projekty aktów prawnych powstających w KPRM

Informujemy, że projekty założeń projektów ustaw, projekty aktów normatywnych oraz dokumenty dotyczące prac nad tymi projektami od 19 października 2020 r. publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny.

do góry