Staże dla osób bezrobotnych

Staż dla osób bezrobotnych polega na nabywaniu  przez osoby bezrobotne umiejętności praktycznych, niezbędnych do podjęcia pracy przez wykonywanie zadań w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, bez nawiązywania z nią stosunku pracy.

KPRM wyjątkowo rozpatruje indywidulne wnioski osób bezrobotnych o odbycie stażu wyłącznie w sytuacji posiadania możliwości zorganizowania dodatkowego stażu.

Zainteresowani stażem dla osób bezrobotnych mogą zgłaszać się do Urzędu Pracy m.st. Warszawy.

Istnieje również możliwość przyjęcia na staż w KPRM osób bezrobotnych zarejestrowanych w innych urzędach pracy na terenie kraju. Wymaga to uzgodnienia warunków przyjęcia na staż i możliwości finansowania z właściwym terenowo urzędem pracy.

Staż dla osób bezrobotnych w KPRM odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy urzędem pracy i KPRM.

 

Data publikacji : 08.11.2017

Rejestr zmian Wersje dokumentu
Autor : Biuro Dyrektora Generalnego
Osoba publikująca: Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 2443