Praktyki absolwenckie

Praktyka absolwencka pomoże absolwentkom i absolwentom uzyskać doświadczenie i nabyć umiejętności praktyczne, które są niezbędne do rozpoczęcia kariery zawodowej.

Osoby, które są zainteresowane odbyciem praktyki absolwenckiej w KPRM bardzo prosimy o wypełnienie i złożenie następujących dokumentów:

  • CV

Na praktykę absolwencką może zostać przyjęta osoba, która w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyła 30 roku życia.

Komplet dokumentów prosimy składać co najmniej 30 dni przed przewidywanym terminem rozpoczęcia praktyki absolwenckiej:

- drogą elektroniczną na adres praktyki@kprm.gov.pl

lub

- w wersji papierowej na adres

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Biuro Dyrektora Generalnego

Al. Ujazdowskie 1/3

00-583 Warszawa

(z adnotacją na kopercie „praktyka absolwencka”)

 

Po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia, konieczne jest zawarcie umowy o organizację praktyki absolwenckiej pomiędzy praktykantką/praktykantem a KPRM.

Absolwent/absolwentka może odbywać praktykę absolwencką u jednego pracodawcy przez okres maksymalnie 3 miesięcy. Stąd też umowa może być zawarta na okres do 3 miesięcy.

Przed rozpoczęciem praktyki należy ubezpieczyć się indywidualnie od następstw nieszczęśliwych wypadków na okres odbywania praktyki absolwenckiej.

Po zakończeniu praktyki KPRM wystawia zaświadczenie o odbyciu praktyki absolwenckiej. Można również wystąpić z prośbą do opiekuna praktyki o wystawienie opinii.

 

WAŻNE DOKUMENTY:

Wzór umowy o praktykę absolwencką

 

Data publikacji : 08.11.2017

Data modyfikacji : 12.07.2018
Rejestr zmian Wersje dokumentu
Autor : Biuro Dyrektora Generalnego
Osoba publikująca: Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 5064