Postępowanie kwalifikacyjne na członków Krajowej Izby Odwoławczej

Informacja o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego na członków Krajowej Izby Odwoławczej

Na podstawie §17 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na członków Krajowej Izby Odwoławczej, sposobu powoływania komisji kwalifikacyjnej, a także szczegółowego zakresu postępowania kwalifikacyjnego (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 820 z późn. zm.), informuje się o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego na członków Krajowej Izby Odwoławczej ogłoszonego w dniu 14 marca 2017 r. przez Ministra Rozwoju i Finansów.

Poniżej udostępnione zostają końcowe wyniki postępowania kwalifikacyjnego wraz z łączną liczbą punktów uzyskanych przez każdego z kandydatów stanowiącą sumę punktów uzyskanych z egzaminu pisemnego i rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Lp.

 

Nazwisko i imię

 

Razem

1.

Garbala Emilia

204,56

2.

Gęsiarz-Nowak Inga Patrycja

200

3.

Matecka Małgorzata Maria

199

4.

Stankiewicz Bartosz Aleksander

198

5.

Patyk Aleksandra

195,71

6.

Osiecka Anna

194

7.

Wojciechowska Anna Katarzyna

192,55

8.

Pawlik Irmina Wiktoria

190,2

9.

Dziubińska Danuta Jadwiga

189,69

10.

Kuzawiński Jan

187

11.

Konik Beata Anna

187

12.

Klauziński Ernest

182,57

13.

Szymanowska Monika

180,8

14.

Odrzywolska Katarzyna

177

15.

Kawa-Ogorzałek Monika

176,16

16.

Matuszewska Anna Elżbieta

175

17.

Kuszel-Kowalczyk Anna

168,6

18.

Holka Iwona

167

19.

Poprawa Katarzyna Dorota

166,42

20.

Zadrożny Rafał Ryszard

163,25

21.

Gawdzik-Zawalska Joanna Maria

162,4

22.

Żak Marta

160,98

23.

Kończak Beata

157,5

24.

Loba Barbara Maria

156,6

25.

Gołębiewski Piotr Jakub

155,75

26.

Świątkowska Ewa Marta

155,71

27.

Jurowska Bożena Katarzyna

152,13

28.

Jabłońska-Chytła Marta

151,84

29.

Głazowska-Pawłowska Monika Laura

148,42

30.

Kubicki Sławomir

147,84

31.

Heba Szymon Andrzej

142,84

32.

Żuchowski Waldemar Stanisław

141,8

33.

Jurko-Wieczorkowska Zofia Maria

141,27

34.

Długokęcki Adam

140

35.

Goluch Robert Stanisław

136

36.

Trębicki Marek Grzegorz

129,65

37.

Litwinowicz Łukasz Marek

127,5

38.

Bigda-Pogońska Monika

111

39.

Wolski Jacek Mieczysław

108

40.

Dunajewska-Bańka Anna

97

41.

Ruczaj Anna

96

42.

Sroczyński Krzysztof Wojciech

96

43.

Rudziński Sebastian Tomasz

86

44.

Jurek Leszek

83

45.

Paszkowski Zbigniew Mirosław

77

Komisja kwalifikacyjna stwierdza, iż niżej wymienione osoby spełniają wymagania, o których mowa w art. 173 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) i uzyskały w postępowaniu kwalifikacyjnym wyniki uprawniające do powołania przez ministra właściwego do spraw gospodarki w skład Krajowej Izby Odwoławczej:

 1. Pani Emilia Garbala,
 2. Pani Inga Patrycja Gęsiarz-Nowak,
 3. Pani Małgorzata Maria Matecka,
 4. Pan Bartosz Aleksander Stankiewicz,
 5. Pani Aleksandra Patyk,
 6. Pani Anna Osiecka,
 7. Pani Anna Katarzyna Wojciechowska,
 8. Pani Irmina Wiktoria Pawlik,
 9. Pani Danuta Jadwiga Dziubińska,
 10. Pan Jan Kuzawiński,
 11. Pani Beata Anna Konik,
 12. Pan Ernest Klauziński,
 13. Pani Monika Szymanowska,
 14. Pani Katarzyna Odrzywolska,
 15. Pani Monika Kawa-Ogorzałek,
 16. Pani Anna Elżbieta Matuszewska,
 17. Pani Anna Kuszel-Kowalczyk,
 18. Pani Iwona Holka,
 19. Pani Katarzyna Dorota Poprawa,
 20. Pan Rafał Ryszard Zadrożny.
Data publikacji 27 lipca 2017, 07:00

Data modyfikacji 27 lipca 2017, 07:29
Rejestr zmian
Autor: Tobiasz Wojtal
Osoba publikująca: Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 611