Aktywa na sprzedaż

Ogłoszenia o zamiarze zbycia składników aktywów trwałych przez spółki z udziałem Skarbu Państwa, w których uprawnienia z akcji/udziałów należących do Skarbu Państwa wykonuje Prezes Rady Ministrów.

do góry