Podmioty nadzorowane przez Prezesa Rady Ministrów

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 2 i  art. 8 ust. 1 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1302 z późn. zm.) Prezes Rady Ministrów wykonuje prawa z akcji należących do Skarbu Państwa, z wyłączeniem podmiotów wskazanych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni niż Prezes Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 2369) oraz przepisach odrębnych.

Lista podmiotów nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów:

Lp. Nazwa Spółki Siedziba Numer Krs
1 Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Warszawa 0000037957
2 Agencja Rozwoju Regionalnego "ARLEG" S.A. Legnica 0000073983
3 Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. Warszawa 0000094881
4 Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. Warszawa 0000109815
5 Polski Fundusz Rozwoju S.A. Warszawa 0000466256
6 "SILO" Spółka z o.o. Człuchów 0000221256

Lista podmiotów nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów - plik w formacie csv

Metadane

Data publikacji : 09.12.2019
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aleksandra Sierpińska
Osoba udostępniająca informację:
Beata Żmijewska Centrum Informacyjne Rządu

Opcje strony

do góry