Sekretariaty, Departamenty, Biura

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Departament Komitetu do Spraw Europejskich

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa


dyrektor - Karolina Ostrzyniewska

zastępca dyrektora - Magdalena Kurek

zastępca dyrektora - Anna Piesiak

zastępca dyrektora - Katarzyna Wiatr

telefon do sekretariatu: (+48) 22 523 71 45, (+48) 22 523 71 20

faks: (+48) 22 
e-mail do sekretariatu: dkse.sekretariat@kprm.gov.pl

 

 Departament Komitetu do Spraw Europejskich realizuje zadania w zakresie:

1)      koordynowania udziału Prezesa Rady Ministrów w posiedzeniach Rady Europejskiej, Ministra do Spraw Unii Europejskiej w Radzie do spraw Ogólnych oraz organów administracji rządowej w pracach Unii Europejskiej, w szczególności Rady Unii Europejskiej i Komitetu Stałych Przedstawicieli;

2)      koordynowania prac Komitetu do Spraw Europejskich, w tym zapewnienie obsługi Przewodniczącego Komitetu;

3)      koordynowania realizacji ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 1395);

4)      współpracy i merytorycznego nadzoru nad Stałym Przedstawicielstwem Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej oraz placówkami dyplomatycznymi Rzeczypospolitej Polskiej w państwach członkowskich Unii Europejskiej w zakresie zadań Ministra do Spraw Unii Europejskiej;

5)      współpracy z instytucjami odpowiedzialnymi za koordynację polityk Unii Europejskiej w pozostałych państwach członkowskich;

6)      wymiaru politycznego i instytucjonalnego Unii Europejskiej oraz zatrudnienia obywateli polskich w instytucjach i organach Unii Europejskiej.

 

 

 

 

Sekretariat Wiceprezesa Rady Ministrów (SPG) realizuje zadania w zakresie:

Metadane

Data publikacji : 25.06.2020
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jolanta Przybył Biuro Kadr i Rozwoju Zawodowego
Osoba udostępniająca informację:
Beata Żmijewska Centrum Informacyjne Rządu

Opcje strony

do góry