Sekretariaty, Departamenty, Biura

Departament Koordynacji Procesu Legislacyjnego

 

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa


dyrektor, sekretarz Stałego Komitetu Rady Ministrów - Mariusz Skowroński

zastępca dyrektora - Mikołaj Miącz

zastępca dyrektora - Małgorzata Porażyńska

telefon do sekretariatu: (+48) 22 694 75 00

faks: (+48) 22  694 64 81
e-mail do sekretariatu: dkpl@kprm.gov.pl

 

 Departament Koordynacji Procesu Legislacyjnego realizuje zadania w zakresie:

1)    opracowywania, na potrzeby Prezesa Rady Ministrów oraz członków Kierownictwa Kancelarii:

a)     analiz, ocen i opinii dotyczących problematyki wchodzącej w szczególności w zakres działów administracji rządowej,

b)     opinii, materiałów do dokumentów rządowych oraz uwag przedkładanych pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów oraz Rady Ministrów;

2)     merytorycznej, organizacyjnej i kancelaryjno-biurowej obsługi prac Rady Ministrów, Sekretarza Rady Ministrów, Przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów oraz Stałego Komitetu Rady Ministrów;

3)     przygotowywania ostatecznej redakcji projektów ustaw i aktów normatywnych przyjętych przez Radę Ministrów oraz wydawanych przez Prezesa Rady Ministrów i Szefa Kancelarii, a także przekazywania projektów ustaw do Sejmu oraz aktów prawnych Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów do publikacji.

Metadane

Data publikacji : 17.04.2020
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jolanta Przybył
Osoba udostępniająca informację:
Beata Żmijewska Centrum Informacyjne Rządu

Opcje strony

do góry