BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/organizacja-kprm/sekretariaty-departamen/7489,Departament-Koordynacji-Centrum-Analiz-Strategicznych.html
2020-09-18, 09:21

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Departament Koordynacji Centrum Analiz Strategicznych

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

dyrektor - Katarzyna Mącznik

zastępca dyrektora -

telefon do sekretariatu (+48) 22 6947516

faks (+48) 22

 

Departament Koordynacji Centrum Analiz Strategicznych realizuje zadania w zakresie:

1)    zapewnienia obsługi merytorycznej, organizacyjnej i kancelaryjno-biurowej Szefa Centrum Analiz Strategicznych;

2)    zapewnienia obsługi organizacyjnej Centrum Analiz Strategicznych w zakresie prac Zespołu Programowania Prac Rządu, Stałego Komitetu Rady Ministrów, innych komitetów Rady Ministrów oraz Rady Ministrów;

3)    koordynacji prac departamentów tworzących Centrum Analiz Strategicznych w zakresie ich udziału w rządowym procesie legislacyjnym.

Metadane

Data publikacji : 17.04.2020
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jolanta Przybył
Osoba udostępniająca informację:
Beata Żmijewska Centrum Informacyjne Rządu

Opcje strony