Sekretariaty, Departamenty, Biura

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Departament Instrumentów Rozwojowych

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

dyrektor - Izabela Antos

zastępca dyrektora -

telefon do sekretariatu (+48) 22 6948494, (+48) 22 6948477

faks (+48) 22 6298097
e-mail do sekretariatu:

 

Departament Instrumentów Rozwojowych  realizuje zadania w zakresie:

1)     zapewnienia obsługi Prezesa Rady Ministrów w zakresie wykonywania kompetencji określonych w przepisach ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji;

2)     zapewnienia obsługi Prezesa Rady Ministrów w zakresie wykonywania kompetencji określonych w przepisach ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego  oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – w zakresie, w jakim wynikają z nich uprawnienia Prezesa Rady Ministrów dotyczące nadzoru właścicielskiego wobec spółek lub państwowych osób prawnych;

3)     zapewnienia obsługi Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych;

4)     monitorowania terminów składania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcję prezesa w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa oraz spółkach, w których udział Skarbu Państwa przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji zobowiązanych do ich złożenia Prezesowi Rady Ministrów, a także analizowania tych oświadczeń i ich przechowywania.

 

Metadane

Data publikacji : 25.02.2020
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jolanta Przybył Biuro Dyrektora Generalnego
Osoba udostępniająca informację:
Beata Żmijewska Centrum Informacyjne Rządu

Opcje strony

do góry