Sekretariaty, Departamenty, Biura

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Departament Spraw Obywatelskich

al. J. Ch. Szucha 14

00-582 Warszawa

Przyjęcia interesantów w godzinach:

Poniedziałki: 13:00-17:00

Środy: 12:00-16:00

 

dyrektor Kacper Halski

zastępca dyrektora - Jacek Świderski

telefon do sekretariatu: (+48) 22 694 75 75

Infolinia dla Obywatela w KPRM (+48) 222 500 151

fax: (+ 48) 22 695 82 04
e-mail: kontakt@kprm.gov.pl

 

 Departament Spraw Obywatelskich realizuje zadania w zakresie:

1)     przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków, petycji, postulatów oraz innych spraw kierowanych przez obywateli, organizacje społeczne, organizacje związkowe i inne instytucje do Prezesa Rady Ministrów oraz Kancelarii – w zakresie niepowierzonym innym komórkom organizacyjnym Kancelarii – oraz sporządzania okresowych analiz i opracowań dotyczących spraw rozpatrzonych przez Departament;

2)     prowadzenia rejestru skarg i wniosków oraz przygotowywania corocznej zbiorczej informacji o rozpatrzonych petycjach – we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Kancelarii;

3)     wykonywania zadań dotyczących nadzoru Prezesa Rady Ministrów nad przyjmowaniem oraz załatwianiem skarg i wniosków kierowanych do organów administracji publicznej, w zakresie wynikającym z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096);

4)     obsługi merytorycznej i organizacyjnej Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do Spraw Dialogu Międzynarodowego, w tym w zakresie zadań wynikających z odrębnych przepisów.

Metadane

Data publikacji : 29.11.2019
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jolanta Przybył
Osoba udostępniająca informację:
Beata Żmijewska Centrum Informacyjne Rządu

Opcje strony

do góry