Sekretariaty, Departamenty, Biura

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Departament Programowania Prac Rządu

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

 

dyrektor - Honorata Krysiewicz

zastępca dyrektora - Andrzej Kulon

telefon do sekretariatu: (+48) 22  694 75 65
faks: (+48) 22 694 72 05

 

Departament Programowania Prac Rządu realizuje zadania w zakresie:

1)      zapewnienia merytorycznej i organizacyjnej obsługi Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu, w tym przygotowywania i prowadzenia obiegu dokumentów związanych z pracami tego Zespołu;

2)      prowadzenia Wykazu prac legislacyjnych lub programowych Rady Ministrów oraz Wykazu prac legislacyjnych Prezesa Rady Ministrów na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rady Ministrów oraz Kancelarii;

3)      sporządzania wykazu projektów ustaw, dla których określono w Wykazie prac legislacyjnych lub programowych Rady Ministrów planowany termin przyjęcia przez Radę Ministrów, w ramach realizacji obowiązku Rady Ministrów wobec Sejmu;

4)      dokonywania analiz oraz okresowych przeglądów terminowości procedowania rządowych projektów ustaw i założeń rządowych projektów ustaw oraz kompletności Wykazu prac legislacyjnych albo programowych Rady Ministrów oraz Wykazu prac legislacyjnych Prezesa Rady Ministrów, w szczególności w zakresie projektów realizujących exposé Prezesa Rady Ministrów;

5)      analizy merytorycznej i monitorowania projektów rządowych, przygotowywanych w resortach;

6)      opiniowania projektów dokumentów rządowych kierowanych w ramach uzgodnień międzyresortowych do Wiceprezesa Rady Ministrów Jacka Sasina, w zakresie ustalonym przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora.

 

Metadane

Data publikacji : 29.11.2019
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jolanta Przybył
Osoba udostępniająca informację:
Beata Żmijewska Centrum Informacyjne Rządu

Opcje strony

do góry