Sekretariaty, Departamenty, Biura

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Departament GovTech Polska

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa


dyrektor - Justyna Orłowska

zastępca dyrektora - Robert Król

telefon do sekretariatu (+48) 22 694 67 49

e-mail do sekretariatu: govtech@kprm.gov.pl

 

Departament GovTech Polska realizuje zadania w zakresie:

1)    koordynacji prac Zespołu do spraw Programu GovTech Polska oraz wspierania go w wykonywaniu zadań określonych w zarządzeniu nr 55 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie Zespołu do spraw Programu GovTech Polska

2)    opracowywania i wdrażania innowacyjnych modeli pozyskiwania przez sektor publiczny nowoczesnych technologii;

3)    podnoszenia zdolności administracji publicznej do współpracy z małymi i średnimi przedsiębiorcami oraz osobami fizycznymi z branż technologicznych, oraz innych działań mających na celu podniesienie ich poziomu innowacyjności;

4)    nawiązywania i utrzymywania relacji z krajowymi i zagranicznymi podmiotami o celach działania zbieżnych z celami działania Zespołu, o którym mowa w pkt 1;

5)    wyznaczania kierunków rozwoju ekosystemu innowacji w sektorze publicznym.

Metadane

Data publikacji : 29.11.2019
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jolanta Przybył
Osoba udostępniająca informację:
Beata Żmijewska Centrum Informacyjne Rządu

Opcje strony

do góry