Sekretariaty, Departamenty, Biura

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Centrum Oceny Administracji

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa


dyrektor - Maciej Tomczak

zastępca dyrektora - Małgorzata Sokołowska

telefon do sekretariatu: (+48) 22 694 75 36
faks: (+48) 22 694 68 25
e-mail do sekretariatu: coa@kprm.gov.pl

 

Centrum Oceny Administracji realizuje zadania w zakresie:

1)     sporządzania ocen funkcjonalności struktur państwa i sprawności ich realizacji na podstawie działalności analitycznej, nadzorczej i kontrolnej, przygotowywania koncepcji doskonalenia funkcjonowania administracji rządowej oraz realizacji zadań publicznych;

2)     nadzoru nad działalnością podmiotów na mocy odrębnych przepisów sprawowanego przez Prezesa Rady Ministrów w zakresie niepowierzonym innym organom lub komórkom organizacyjnym Kancelarii;

3)     koordynacji przez Prezesa Rady Ministrów działalności kontrolnej w administracji rządowej, w tym doskonalenia funkcji oceniająco-weryfikacyjnych i jakości kontroli oraz koordynacji współpracy Prezesa Rady Ministrów z Najwyższą Izbą Kontroli;

4)     realizacji poszczególnych rodzajów kontroli, zgodnie z planem kontroli albo zleceniem wydanym przez Szefa Kancelarii lub Prezesa Rady Ministrów, w zakresie niepowierzonym innym komórkom organizacyjnym Kancelarii.

Metadane

Data wytworzenia : 28.07.2017
Data publikacji : 29.11.2019
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jolanta Przybył
Osoba udostępniająca informację:
Beata Żmijewska Centrum Informacyjne Rządu

Opcje strony

do góry