Sekretariaty, Departamenty, Biura

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Centrum Informacyjne Rządu

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

 

dyrektor - Tomasz Matynia

zastępca dyrektora -  Marta Radosz

zastępca dyrektora - Oliwia Skóra

telefon do sekretariatu: (+48) 22 694 75 28
faks (+48) 22 840 38 10
e-mail: bip@kprm.gov.pl

zastępca dyrektora - Urszula Bednarz-Brzozowska

telefon do sekretariatu (+48) 22 694 75 52
faks (+48) 22 694 71 27

 

Centrum Informacyjne Rządu realizuje zadania w zakresie:

1)    obsługi informacyjnej i prasowej Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, wiceprezesów Rady Ministrów, członków Kierownictwa Kancelarii oraz organów pomocniczych i opiniodawczo-doradczych Rady Ministrów, a także obsługi merytorycznej, organizacyjnej i kancelaryjno-biurowej sekretarza stanu, Rzecznika Prasowego Rządu;

2)    tworzenia i udostępniania stron Biuletynu Informacji Publicznej właściwych dla Kancelarii, merytorycznej obsługi stron internetowych Kancelarii, a także public relations, w tym:

a)  wydawania publikacji informacyjno-promocyjnych o pracach Rady Ministrów, działaniach Prezesa Rady Ministrów oraz o innych wydarzeniach związanych z działalnością Kancelarii,

b)  prowadzenia kampanii informacyjnych dotyczących prac Prezesa Rady Ministrów,

c)  prowadzenia dokumentacji fotograficznej wydarzeń z udziałem Prezesa Rady Ministrów,

d) koordynacji aktywności ministerstw i urzędów wojewódzkich w mediach społecznościowych,

e)  prowadzenia korespondencji Prezesa Rady Ministrów dotyczącej zaproszeń, patronatów, konkursów i próśb o wsparcie charytatywne;

3)      udzielania odpowiedzi w zakresie dostępu do informacji publicznej, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Kancelarii, w tym wykonywania zadań związanych z ponownym wykorzystaniem informacji publicznej, niezastrzeżonych dla innych komórek organizacyjnych;

4)      wynikającym z regulacji dotyczących organizacji w Kancelarii lotów Prezesa Rady Ministrów oraz innych osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe – we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Kancelarii;

5)      obsługi medialnej wizyt i spotkań krajowych oraz międzynarodowych Prezesa Rady Ministrów, wybranych wizyt i spotkań krajowych oraz międzynarodowych Wiceprezesa Rady Ministrów Jacka Sasina, a także wizyt w Rzeczypospolitej Polskiej gości zagranicznych Prezesa Rady Ministrów oraz wybranych wizyt w Rzeczypospolitej Polskiej gości zagranicznych Wiceprezesa Rady Ministrów Jacka Sasina.

Metadane

Data publikacji : 29.11.2019
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jolanta Przybył
Osoba udostępniająca informację:
Beata Żmijewska Centrum Informacyjne Rządu

Opcje strony

do góry