Sekretariaty, Departamenty, Biura

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Biuro Prezesa Rady Ministrów

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

dyrektor - Anna Wójcik

zastępca dyrektora - Anna Pietrzak

zastępca dyrektora - Monika Roguska

zastępca dyrektora - Rafał Siemianowski


telefon do sekretariatu (+48) 22 694 75 70
faks (+48) 22 694 70 53
e-mail do sekretariatu: bprm@kprm.gov.pl

 

Biuro Prezesa Rady Ministrów (BPRM) realizuje zadania w zakresie:

1)     obsługi merytorycznej, organizacyjnej i kancelaryjno-biurowej Prezesa Rady Ministrów, Szefa Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów, Szefa Kancelarii oraz Zastępcy Szefa Kancelarii;

2)     koordynacji polityki kadrowej realizowanej w administracji rządowej oraz powoływania i odwoływania członków organów kolegialnych i opiniodawczych, a także realizacji obsługi spraw kadrowych osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w Kancelarii oraz doradców i asystentów politycznych zatrudnionych w Kancelarii;

3)     spraw związanych z realizacją kompetencji Prezesa Rady Ministrów w sprawach orderów, odznaczeń oraz świadczeń specjalnych;

4)     obsługi kancelaryjno-biurowej (sekretarskiej) wyznaczonych w wewnętrznym regulaminie organizacyjnym BPRM członków kierownictwa Kancelarii;

5) przygotowywania projektów decyzji w sprawie przyznawania środków finansowych z rezerwy ogólnej budżetu państwa oraz analiz i opinii dotyczących dysponowania rezerwą ogólną budżetu państwa

Metadane

Data publikacji : 27.06.2019
Data modyfikacji : 09.07.2019
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Żmijewska Centrum Informacyjne Rządu
Osoba udostępniająca informację:
Beata Żmijewska Centrum Informacyjne Rządu
Osoba modyfikująca informację:
Beata Żmijewska

Opcje strony

do góry