Sekretariaty, Departamenty, Biura

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Centrum Informacyjne Rządu

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Grzegorz Szymański - zastępca dyrektora
tel. do sekretariatu: (+48) 22 694 75 28
faks (+48) 22 840 38 10
e-mail: bip@kprm.gov.pl 

Izabela Morawska - zastępca dyrektora
tel. (+48) 22 694 67 30
faks (+48) 22 840 38 10

Centrum Informacyjne Rządu realizuje zadania w zakresie:

  1. obsługi informacyjnej i prasowej Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów, Wiceprezesów Rady Ministrów oraz innych organów pomocniczych i opiniodawczo-doradczych Rady Ministrów, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi ministerstw i urzędów centralnych orga­nów administracji rządowej;
  2. obsługi medialnej wizyt i kontaktów krajowych oraz między­narodo­wych Prezesa Rady Ministrów, a także wizyt w  Rzeczypospolitej Polskiej gości zagranicznych Prezesa Rady Ministrów;
  3. realizowania kampanii informacyjnych dotyczących prac Prezesa Rady Ministrów;
  4. kreowania zadań z zakresu relacji z mediami oraz opinią publiczną – public relations, mających na celu tworzenie wizerunku medialnego Prezesa Rady Ministrów oraz promocję prac Prezesa Rady Ministrów;
  5. wydawania publikacji informacyjno-promocyjnych o działal­ności Prezesa Rady Ministrów, pracach Rady Ministrów i  innych wydarzeniach związanych z działalnością Kancelarii;
  6. monitoringu prasy i mediów elektronicznych, sporządzania na tej podstawie codziennych raportów oraz bieżącego informowania o wydarzeniach w kraju i na świecie;
  7. obsługi organizacyjnej i kancelaryjno-biurowej Rzecznika Prasowego Rządu;
  8. merytorycznej obsługi stron internetowych Kancelarii;
  9. tworzenia i udostępniania stron Biuletynu Informacji Publicznej, właściwych dla Kancelarii, oraz udzielania odpowiedzi dotyczą­cych dostępu do informacji publicznej, w porozumieniu z właściwymi komórkami organizacyjnymi Kancelarii. 

Metadane

Data publikacji : 28.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Biuro Dyrektora Generalnego KPRM
Osoba udostępniająca informację:
Beata Żmijewska Centrum Informacyjne Rządu
Osoba modyfikująca informację:
Beata Żmijewska

Opcje strony

do góry