BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/nagrody-premiera/1983,Nagrody-Prezesa-Rady-Ministrow-za-dzialalnosc-naukowa-wdrozeniowa-lub-artystyczn.html
2020-01-20, 12:35

Nagrody Prezesa Rady Ministrów za działalność naukową, wdrożeniową lub artystyczną

Informacja o terminach i kryteriach oceny wniosków w XXVII edycji Nagrody PRM w 2020 r.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów oraz wzoru wniosku o ich przyznanie

Wniosek o przyznanie nagrody - załącznik do rozporządzenia

Wymagane dokumenty

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych

 

Zespół ds. Nagród
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa
tel. 22 694 69 63

 

Skład Zespołu ds. Nagród - kadencja 2019-2023

 

Metadane

Data publikacji : 01.02.2012
Data modyfikacji : 13.01.2020
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Tyman-Koc Centrum Oceny Administracji
Osoba udostępniająca informację:
Beata Żmijewska Centrum Informacyjne Rządu
Osoba modyfikująca informację:
Beata Żmijewska

Opcje strony