Nadzór właścicielski

Prezes Rady Ministrów koordynuje politykę właścicielską państwa i dąży do zapewnienia jednolitego sposobu wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa, w przypadku ich przekazania innym podmiotom.

W celu koordynacji wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa w spółkach, Prezes Rady Ministrów może określać zasady nadzoru właścicielskiego oraz dobre praktyki, którymi kieruje się Skarb Państwa jako akcjonariusz, w szczególności w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, polityki dywidendowej, sponsoringu i kształtowania wynagrodzeń.


Obowiązujące dokumenty wydane przez Prezesa Rady Ministrów:

  1. Zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa,
  2. Kierunki polityki właścicielskiej w zakresie zbywania akcji/udziałów należących do Skarbu Państwa,
  3. Wytyczne dotyczące procedury wyboru i współpracy z firmą audytorską badającą roczne sprawozdanie finansowe spółki z udziałem Skarbu Państwa,
  4. Wytyczne dla spółek z udziałem Skarbu Państwa sporządzających sprawozdanie finansowe za rok 2017.
  5. Wytyczne dla spółek z udziałem Skarbu Państwa sporządzających sprawozdanie finansowe za rok 2018.

 

 

Data publikacji : 06.09.2018

Data modyfikacji : 06.09.2018
Rejestr zmian Wersje dokumentu
Autor : Maciej Sobański
Osoba publikująca: Agnieszka Kowalska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 2969