Majątek i budżet KPRM

Bilans za rok 2018 - plik pdf, plik CSV

Informacja dodatkowa za rok 2018 - plik pdf, plik CSV

Rachunek zysków i strat za rok 2018 - plik pdf, plik CSV

Zestawienie zmian w funduszu za rok 2018 - plik pdf, plik CSV

Informacja z wykonania planu wydatków budżetu państwa cz. 16 KPRM do 31.07.2018 r.

Informacja z wykonania planu wydatków środków europejskich cz. 16 KPRM do 31.07.2018 r.

Majątek KPRM  - stan na 31 grudnia 2018 r. - plik xlsx, plik csv

Metadane

Data publikacji : 10.05.2019
Data modyfikacji : 24.06.2019
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Biuro Budżetowo-Finansowe KPRM
Osoba udostępniająca informację:
Beata Żmijewska Centrum Informacyjne Rządu
Osoba modyfikująca informację:
Beata Żmijewska

Opcje strony

do góry