UWAGA! Oglądana strona jest archiwalna. Aktualne wersje Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Biuletynu Informacji Publicznej Rady Ministrów dostępne są pod adresem: www.gov.pl/premier.

Wyniki kontroli

Wyniki kontroli 2008

1. Kontrola zasad korzystania ze służbowych kart kredytowych oraz zasad dokumentowania wybranych innych wydatków w okresie 2006-2007 w Ministerstwie Finansów

2. Kontrola realizacji programu badawczego pn. "Warunki życia, problemy i strategie ich rozwiązywania w przestrzeni społecznej i terytorialnej" oraz prawidłowości wykorzystania środków finansowych przekazanych na ten cel przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w Fundacji Centrum Badania Opinii Społecznej

3. Kontrola zasad korzystania ze służbowych kart kredytowych oraz zasad dokumentowania wybranych innych wydatków w okresie 2006 - 2007 w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego

4. Kontrola w zakresie wydatkowania w 2007 r. przez Centrum Informacyjne Rządu środków finansowych na materiały promocyjne oraz usługi, w tym szkoleniowe i doradcze

5. Kontrola celowości i rozliczania krajowych i zagranicznych podróży służbowych w latach 2006 - 2008 w Urzędzie do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

6. Kontrola w zakresie weryfikacji informacji zawartych w piśmie pracowników Agencji Rynku Rolnego do Prezesa Rady Ministrów, dotyczących działalności pana Bogdana Twarowskiego w okresie od 17 grudnia 2007 r. do 9 kwietnia 2008 r. przeprowadzona w Agencji Rynku Rolnego

7. Kontrola w zakresie udzielania i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań zleconych w 2007 r. jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 14 kwietnia 2008 r. przeprowadzona w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego

8. Kontrola w zakresie składania oświadczeń o stanie majątkowym przez pracowników Urzędu Zamówień Publicznych oraz realizacji przez Dyrektora Generalnego Urzędu obowiązku analizy danych zawartych w tych oświadczeniach w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 28 maja 2008 r.

9. Kontrola składania oświadczeń o stanie majątkowym przez pracowników Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz realizacji przez Dyrektora Generalnego Urzędu obowiązku analizy danych zawartych w tych oświadczeniach w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 28 maja 2008 r.

10. Kontrola realizacji programu wieloletniego „Wymiana śmigłowców Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w latach 2005-2010"

11. Kontrola wykorzystania przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej dotacji przekazanej przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów

12. Kontrola weryfikacji informacji medialnych dotyczących niektórych aspektów funkcjonowanie KRUS w 2008 r., w tym zarządzania kadrami, zawierania umów i udzielania dotacji

13. Kontrola w zakresie wykorzystania kontroli instytucjonalnej w latach 2007-2008 przeprowadzona w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

14. Kontrola w zakresie zarządzania służbą cywilną w Urzędzie Morskim w Słupsku w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 sierpnia 2008 r.

Metadane

Data publikacji : 05.03.2019
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Szef KPRM
Osoba udostępniająca informację:
Michał Golec Departament Kontroli i Nadzoru

Opcje strony

do góry