UWAGA! Oglądana strona jest archiwalna. Aktualne wersje Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Biuletynu Informacji Publicznej Rady Ministrów dostępne są pod adresem: www.gov.pl/premier.

Wyniki kontroli

Wyniki kontroli 2009

 1. Kontrola udzielania i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań zleconych w Ministerstwie Edukacji Narodowej w latach 2007-2008 jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
 2. Kontrola dotycząca zarządzania służbą cywilną w zakresie organizacji i przeprowadzania naborów do korpusu służby cywilnej w Drugim Urzędzie Skarbowym Warszawa - Śródmieście w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 17 listopda 2008 r.
 3. Kontrola działalności kontrolnej w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach nadzoru sprawowanego nad uczelniami na podstawie ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym"
 4. Kontrola w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie w zakresie zarządzania służba cywilną
 5. Kontrola prowadzenia działalności szkoleniowej przez pracowników w 2008 r. przeprowadzona w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego
 6. Kontrola w zakresie weryfikacji informacji o nieprawidłowościach w zakresie niektórych aspektów działałalności Głównego Inspektora Sanitarnego przeprowadzona w Głównym Inspektoracie Sanitarnym
 7. Kontrola składania oświadczeń o stanie majątkowym przez pracowników Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej oraz realizacji przez Dyrektora Generalnego Urzędu obowiązku analizy danych zawartych w tych oświadczeniach w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 1 czerwca 2009 r.
 8. Kontrola udzielania i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań zleconych w latach 2008 - 2009 jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych przeprowadzona w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 9. Kontrola w zakresie prowadzenia przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego postępowań administracyjnych w obszarze ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 6 maja 2009 r.
 10. Kontrola pozyskiwania nieruchomości na siedziby delegatur Centralnego Biura Antykorupcyjnego w okresie od 24 lipca 2006 r. do 26 października 2008 r.
 11. Kontrola w Głównym Urzędzie Statystycznym w zakresie składania oświadczeń o stanie majątkowym przez pracowników GUS, realizacji przez Dyrektora Generalnego Urzędu obowiązku analizy danych zawartych w tych oświadczeniach oraz celowości i rozliczania krajowych i zagranicznych podróży służbowych odbywanych przez Kierownictwo Urzędu w latach 2008-2009
 12. Kontrola w zakresie realizacji przez Wojskową Agencję Mieszkaniową prawa żołnierzy zawodowych do zakwaterowania stałego w latach 2008-2009
 13. Kontrola w zakresie prowadzenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi postępowań administracyjnych, w tym spraw skargowych w latach 2008-2009

Metadane

Data publikacji : 05.03.2019
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Szef KPRM
Osoba udostępniająca informację:
Michał Golec Departament Kontroli i Nadzoru

Opcje strony

do góry