UWAGA! Oglądana strona jest archiwalna. Aktualne wersje Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Biuletynu Informacji Publicznej Rady Ministrów dostępne są pod adresem: www.gov.pl/premier.

Wyniki kontroli

Wyniki kontroli 2010

  1. Kontrola w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim w zakresie zarządzania służbą cywilną w porządku prawnym określonym ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
  2. Kontrola w Ministerstwie Finansów w zakresie udzielania zamówień publicznych w ramach projektu „Wdrożenie budżetu zadaniowego u wszystkich dysponentów środków budżetowych w latach 2008-2012" na rzecz Fundacji Europejski Instytut Administracji Publicznej oddział w Polsce oraz realizacji zawartych umów
  3. Kontrola w Ministerstwie Finansów w zakresie przebiegu procesu legislacyjnego rządowego projektu nowelizacji ustawy o grach i zakładach wzajemnych
  4. Kontrola przeprowadzona w Ministerstwie Sportu i Turystyki w zakresie udziału w pracach legislacyjnych dotyczących wybranych ustaw, w tym nowelizacji ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych
  5. Kontrola zewnętrzna w Ministerstwie Gospodarki w zakresie udziału Ministerstwa Gospodarki w pracach legislacyjnych dotyczących nowelizacji ustawy o grach i zakładach wzajemnych w latach 2007-2009
  6. Kontrola przeprowadzona w Ministerstwie Sprawiedliwości w zakresie realizacji projektu „Elektroniczne postępowanie upominawcze (e - sąd)"
  7. Kontrola przeprowadzona w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w zakresie zarządzania służbą cywilną w porządku prawnym określonym ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
  8. Kontrola przeprowadzona w Ministerstwie Gospodarki w zakresie realizacji projektu „Jedno okienko dla przedsiębiorców"
  9. Kontrola przeprowadzona w Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w zakresie wybranych aspektów działalności Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
  10. Kontrola przeprowadzona w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego w zakresie zarządzania służbą cywilną w porządku prawnym określonym ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej

 

Metadane

Data publikacji : 05.03.2019
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Szef KPRM
Osoba udostępniająca informację:
Michał Golec Departament Kontroli i Nadzoru

Opcje strony

do góry