Kontrola i nadzór

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Misją Centrum Oceny Administracji jest dostarczanie Prezesowi Rady Ministrów i Szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów informacji stanowiących podstawę dokonywania oceny pracy członków Rady Ministrów oraz podejmowania interwencji w celu skorygowania bądź usprawnienia funkcjonowania administracji rządowej.

Informacje dostarczone w wyniku kontroli, w tym poprzez wykorzystanie efektu synergii w kontrolach koordynowanych, są podstawą interwencji w celu skorygowania bądź usprawnienia funkcjonowania administracji rządowej. Wiarygodność i kompletność uzyskanych informacji, a także wyjątkowa ranga kontroli KPRM sprawia, że ich wyniki mają wpływ, często bezpośredni, na funkcjonowanie państwa.

Uzyskiwanie informacji w trybie nadzoru służy wspieraniu kierownictwa KPRM w realizacji celów i odbywa się poprzez ocenę jednostek podległych i nadzorowanych w drodze gromadzenia i analizowania informacji zarówno w toku systematycznego nadzoru, jak i działań interwencyjnych.

Metadane

Data publikacji : 26.02.2019
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Krasiński
Osoba udostępniająca informację:
Beata Żmijewska Centrum Informacyjne Rządu

Opcje strony

do góry