Komunikaty i ogłoszenia

Ogłoszenie o publicznej prezentacji - Cyfrowa Platforma Edukacyjna Administracji Rządowej

18 października 2017 r. o godz. 09:00, w sali nr 7 w budynku Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, przy ul. Wawelskiej 56 w Warszawie odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu pn. „Cyfrowa Platforma Edukacyjna Administracji Rządowej”. Projekt jest  przygotowywany do konkursu w ramach działania 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Osoby zainteresowane udziałem w prezentacji prosimy o przesyłanie zgłoszeń e-mailem w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 października 2017 roku na adres: dsc@kprm.gov.pl, podając w treści swoje imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mailowy do kontaktu wraz z danymi instytucji, którą Państwo reprezentują.

Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają potwierdzenie udziału. Udział w prezentacji jest nieodpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona (20 miejsc). O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz i dźwięk.

Protokół z prezentacji publicznej projektu „Cyfrowa Platforma Edukacyjna Administracji Rządowej”

Prezentacja „Cyfrowa Platforma Edukacyjna Administracji Rządowej”

 

 

Data publikacji : 04.10.2017

Data modyfikacji : 19.10.2017
Rejestr zmian
Autor : Mateusz Pawelec
Departament Służby Cywilnej

Osoba publikująca: Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 710