Komunikaty i ogłoszenia

Minister Rozwoju i Finansów na podstawie art. 176a ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na członków Krajowej Izby Odwoławczej.  
 

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym

Skład Komisji kwalifikacyjnej

Data publikacji : 14.03.2017

Data modyfikacji : 24.04.2017
Rejestr zmian
Autor : Urząd Zamówień Publicznych
Osoba publikująca: Agnieszka Kowalska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 1679