Komunikaty i ogłoszenia

Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę roll–up’u na potrzeby Beneficjenta projektu partnerskiego pn. „Administracja dla repatriantów – wspólnie stworzymy lepsze prawo”

Beneficjent – Departament Komitetu Rady Ministrów Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – w celu realizacji projektu partnerskiego pn. „Administracja dla repatriantów – wspólnie stworzymy lepsze prawo”, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej wykonania i dostawy roll-up-u.

Zamówienie zostanie sfinansowane ze środków projektu partnerskiego pn. „Administracja dla repatriantów – wspólnie stworzymy lepsze prawo”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Osi Priorytetowej II, „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa (nr decyzji POWR.02.16.00-00-0003/16-00).

Oferty należy przesyłać w wersji elektronicznej, zgodnie z formularzem ofertowym, który stanowi załącznik nr 1 na adres mailowy: power.dkrm@kprm.gov.pl, nie później niż do 26 sierpnia br. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana do realizacji zostanie poproszony o złożenie do  KPRM wersji papierowej dokumentów. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny (22 694 61 10 lub 22 694 69 10) lub mailowy.

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z .2013 r., poz. 907, z późn. zm.). Informacja ta ma na celu rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy nt. kosztów zrealizowania ww. zamówienia.

Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załacznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia

Załacznik nr 3 - kryteria oceny ofert

Wyjaśnienia dotyczące kwestii dostawy oraz dodatkowych wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Metadane

Data publikacji : 19.08.2016
Data modyfikacji : 30.08.2016
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Mazurkiewicz, Departament Komitetu Rady Ministrów
Osoba udostępniająca informację:
Beata Żmijewska Centrum Informacyjne Rządu
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Kowalska

Opcje strony

do góry