Kierownictwo KPRM

Tomasz Szczegielniak

podsekretarz stanu, sekretarz Rady Ministrów

Ukończył studia prawnicze oraz studia podyplomowe z zakresu prawa finansowego i gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Posiada bogate doświadczenie w pracy w administracji państwowej, którą rozpoczął w 1998 r. w Urzędzie Patentowym RP. Następnie pracował w Kancelarii Sejmu RP, Kancelarii Prawnej Żebrowski i Wspólnicy oraz Polskiej Izbie Paliw Płynnych, zajmując się zagadnieniami prawnymi.

W latach 2003 – 2006 pełnił funkcję naczelnika Wydziału Skarg i Wniosków w Urzędzie m.st. Warszawy. W okresie 2006 - 2010 pracował w Kancelarii Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Od 2011 r. do 2015 r. był naczelnikiem Wydziału Obsługi Zarządu w Starostwie Powiatowym w Wołominie. W latach 2015 - 2019 pracował jako ekspert w Kancelarii Prezydenta RP.

Od 2010 r. jest radnym Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, gdzie obecnie pełni funkcję przewodniczącego Komisji Spraw Statutowych i Polityki Lokalnej.

 Jest żonaty, ma dwoje dzieci.

Data publikacji : 04.07.2019

Data modyfikacji : 17.07.2019
Rejestr zmian
Autor : Tomasz Szczegielniak
Osoba publikująca: Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 1478